Hur vi hanterar personuppgifter i ONM

jsn-vastuullista_journalismia

Opinionsnämnden för massmedier uppger på sin webbplats och i sina årsberättelser namnen på nämndens medlemmar, suppleanter och anställda, de förtroendevalda i ONM:s garantiförening samt vilka organisationer de representerar. Nämnden lämnar inte ut dessa personers kontaktuppgifter till utomstående.