ONM:s medlemmar

ONM består av en ordförande samt tretton medlemmar, av vilka åtta företräder sakkunskap inom massmedia samt fem allmänheten.

Nämndens understördsförening väljer ordföranden och representanter för media. ONM utser de fyra företrädarna för allmänheten. De får inte vara anställda inom massmedia eller inneha förtroendeuppdrag inom media. 

En särskild valnämnd, bestående av företrädare för organisationerna bakom ONM, utser de mediasakkunniga.

ONM:S MEDLEMMAR

M = Media

P= Publik

Ordförande: Eero Hyvönen, Helsingfors (2020-)

Medlemskap:

1. vice ordförande Kyösti Karvonen, Uleåborg, chefredaktör emeritus, journalist, M (2020-22)

2. vice ordförande Marja Keskitalo, Helsingfors, utvecklingschef, M, (2021-23)

3. vice ordförande Henrik Rydenfelt, Helsingfors, docent, P, (2020-22)

Mona Haapsaari, Esbo, redaktionschef, M (2021-23)

Johannes Koponen, Helsingfors, forskare, P, (2022-24)

Valpuri Mäkinen, Åbo, kommunikations- och marknadschef, P (2021-23)

Riikka Mäntyneva, Tavastehus, redaktionssekreterare , M (2020-22)

Alma Onali, Helsingfors, journalist, M (2021-23)

Aija Pirinen, Helsingfors, chefredaktör, M (2021-23)

Harto Pönkä, Uleåborg, entreprenör, författare, P (2021-23)

Jukka Ruukki, Helsingfors, chefredaktör, M (2020-22)

Jani Tanskanen, Jyväskylä, journalist, M 2022-24

Tuomo Törmänen, Kuusamo, prost, P (2020-22)

Personliga suppleanter:

Marja Aarnipuro, Helsingfors, chefredaktör, M (Ruukki)

Heidi Finnilä, Helsingfors, journalist, M (Keskitalo)

Päivi Hietanen, Helsingfors, onkolog, psykoterapeut, P (Törmänen)

Päivi Kymäläinen, Tammerfors, assisterande professor, P (Mäkinen)

Anssi Marttinen, Vasa, programchef, M (Haapsaari)

Niko Nurminen, Helsingfors, freelance-journalist, M (Mäntyneva)

Tiina Ojutkangas, Karleby, chefredaktör, M (Karvonen)

Farhia Omer, Helsingfors, student, P (Koponen)

Hanna Parhaniemi, Kalajoki, chefredktör, M (Pirinen)

Kari Pyrhönen, Raseborg, journalist, M (Onali)

Saara Salomaa, Helsingfors, expert, P (Rydenfelt)

Margareta Salonen, Jyväskylä, doktorand, P (Pönkä)

Asta Tenhunen, Kuopio, journalist, M (Tanskanen)