JUSANEKS MEDLEMMAR

Aikakausmedia ry

Radiomedia ry

Nyhetsmediernas förbund rf (Paikallislehtien Liitto)

Finlands journalistförbund rf (Finlands Radio- och TV-reportrar rf)

Rundradion Ab

MTV Oy

Sanoma Media Finland Oy

Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rfKulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry