vastuullistajournalismia_vaaka_SWE
Hur vi hanterar personuppgifter i ONM

Hur vi hanterar personuppgifter i ONM

Opinionsnämnden för massmedier uppger på sin webbplats och i sina årsberättelser namnen på nämndens medlemmar, suppleanter och anställda, de förtroendevalda i ONM:s garantiförening samt vilka organisationer de representerar. Nämnden lämnar inte ut dessa personers kontaktuppgifter till utomstående.

Anmälarnas personuppgifter utgör inte något enhetligt personregister, utan varje anmälares namn och kontaktuppgifter finns endast i den anmälan som anmälaren gjort. Anmälningarna är separata. De förvaras enligt följande: Anmälningar som gjorts elektroniskt med blankett lagras adekvat skyddade av webbadministratören. Anmälningar som skickats per post lagras adekvat skyddade hos nämnden. Alla anmälningar lagras också adekvat skyddade på den personuppgiftsansvarigas server.

Anmälarens namn meddelas alltid chefredaktören för det medium som anmälan gäller och nämndens medlemmar får också kännedom om det. Chefredaktörerna har förbundit sig att följa ONM:s anvisningar, enligt vilka anmälarens namn är offentlig information som dock inte publiceras. Anmälarens kontaktuppgifter lämnas inte ut till utomstående.

ONM rekryterar representanter för allmänheten samt tjänstemän. Personuppgifter i anslutning till rekrytering lagras adekvat skyddade på den personuppgiftsansvarigas server eller servern hos en utomstående tjänsteleverantör som denna anlitar. Uppgifterna raderas när rekryteringen avslutas eller efter en längre lagringstid som överenskommits med den sökande.

Nämnden har en e-postadresslista för sändning av meddelanden. Man kan anmäla sig till listan eller begära att raderas från den på e-postadressen sakari.ilkka(at)jsn.fi.

Mer information om hanteringen av personuppgifter i opinionsnämndens verksamhet ger beredare Nenne Hallman på e-postadressen nenne.hallman(at)jsn.fi.

Skribent