7291/SL/20

Vapauttava

Poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen päätoimittajan kolumnissa ei synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin.

Kantelu 24.2.2020

Kantelu kohdistuu Mikkelin Kaupunkilehden printtilehdessään 20.2.2020 julkaisemaan päätoimittajan kolumniin ”Painajainen”, joka arvioi kriittisesti kantelijan poliittista toimintaa ja uraa.

Kantelija katsoo joutuneensa kirjoituksessa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla. Lehti ei kuitenkaan kuullut kantelijaa samassa yhteydessä tai jälkikäteen. Kantelun mukaan kirjoituksessa oli erityisen paljon asiavirheitä ja se oli asennoitumiseltaan kaikkea muuta kuin vastuullista journalismia. Kantelijan mukaan lehti jätti huomioimatta hänen lehdelle lähettämänsä oikaisupyynnöksi nimeämänsä tekstin muutoin kuin yhden virheen korjaamisen osalta.

Kantelun mukaan kirjoituksesta ei käy ilmi, että se olisi päätoimittajan sepitelmää, vaan se oli kantelun mukaan julkaistu lehden ensimmäisellä aukeamalla pääkirjoituksena antaen ymmärtää teksti tosiasioina.

Päätoimittajan vastaus 8.5.2020

Päätoimittaja Tapio Honkamaan mukaan kolumni kohdistuu merkittävän mikkeliläisen ja maakunnallisen päättäjän toimintaan. Mikkelin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja entinen kansanedustaja on kotikaupungissaan aktiivinen poliitikko, jonka toiminta on päätoimittajan mukaan viime vuosina saanut usein ristiriitoja aikaan. Päätoimittajan mukaan kolumnissa käsitellään poliitikon uraa kriittisesti, mutta tiukasti tosiasioissa pysyen. Päätoimittajan mukaan tekstissä ei ole asiavirheitä lukuun ottamatta yhtä väärää vuosilukua, jonka lehti on oikaissut.

Päätoimittajan mukaan lehdessä esitetty kritiikki kantelijaa kohtaan johtuu hänen toiminnastaan merkittävänä vallankäyttäjänä. Lehti ajaa Mikkelin seudun asiaa käytettävissä olevin journalistisin keinoin.

Päätoimittajan mukaan kolumni on selkeästi erotettu uutisaineistosta, eikä se myöskään ole lehden pääkirjoitus, toisin kuin kantelija näyttää ajattelevan, vaan päätoimittajan mielipidepalsta, jolla hän viikoittain esittää näkemyksiään paikallisista ajankohtaisista aiheista.

Päätoimittajan mukaan kantelijan vaatimus kuulemisesta kolumnin yhteydessä on problemaattinen. Päätoimittajan mukaan olisi täysin uutta journalistista käytäntöä, jos kolumnin aiheena oleva henkilö saisi ilmaista oman näkemyksensä esimerkiksi kolumnin oheen taitetussa kainalojutussa. Journalistin ohjeiden 24:nnen kohdan mukaan tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei synnytä jutun kohteelle oikeutta kannanottoon.

Kantelijan lähettämää oikaisuvaatimusta ei ollut päätoimittajan mukaan sen laajuuden eikä asiasisällön puolesta mahdollista julkaista oikaisuna. Oikaisuvaatimuksessa mainitun vuosilukuvirheen lehti oikaisi seuraavassa numerossaan. Päätoimittajan mukaan lehden mielipidepalsta olisi luonnollisesti kantelijan tai kenen tahansa kaupunkilaisen käytettävissä. Samassa numerossa oikaisun kanssa lehti julkaisi myös kantelijan edustaman Mikkelin Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtajan ja sihteerin mielipidekirjoituksen, jossa kuvattiin kantelijan toimintaa mikkeliläisten hyväksi.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 24: Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.

JO 25: Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.

Mikkelin Kaupunkilehti julkaisi printtilehdessään päätoimittajansa kolumnin, jossa arvioitiin kriittiseen sävyyn paikallisen poliitikon uraa ja aiempaa poliittista toimintaa. Poliitikko lähetti lehdelle oikaisupyynnöksi otsikoidun viestin, jossa hän kommentoi kirjoitusta. Lehti ei tehnyt muuta kuin korjasi seuraavassa numerossaan yhden vuosilukuvirheen.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että vallankäyttäjien on siedettävä julkista kritiikkiä muita kansalaisia enemmän. Kolumnissa arvioitiin kantelijan aiempaa poliittista toimintaa kriittisesti, mutta kantelija ei osoittanut kirjoituksesta olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei olisi korjannut. Kantelijan oikaisupyynnöksi nimeämässä lehdelle lähettämässä viestissä oli kyse ennemminkin kolumnissa esitettyjen arvioiden kommentoimisesta.

Neuvosto katsoo, ettei poliitikon uran ja aiemman poliittisen toiminnan arvioiminen synnyttänyt velvollisuutta kuulla poliitikkoa samassa yhteydessä tai jälkeen päin. Kirjoituksen kontekstista kävi myös selvästi ilmi, että kyse oli päätoimittajan mielipiteellisestä kirjoituksesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Mikkelin Kaupunkilehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Ilkka Ahtiainen, Kyösti Karvonen, Niko Nurminen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Tuomo Törmänen.