Jusanek

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys

Julkisen sanan neuvosto on toimittajien ja kustantajien vuonna 1968 perustama riippumaton itsesääntelyelin, jonka perussopimuksen allekirjoittaneet yhteisöt ja erillisjäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan Journalistin ohjeita.

Julkisen sanan neuvoston toiminnan organisoimisesta, rahoituksesta ja muusta tukemisesta huolehtii Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys Jusanek sääntöjensä mukaisesti. Jusanekin  ja JSN:n toiminnan kustantavat pääosin yhdistyksen jäsenyhteisöt. Jäsenyhteisöt maksavat osuutensa neuvoston kustannuksista kannatusyhdistyksen vahvistamina vuosimaksuina. Oikeusministeriön valtionavun osuus on ollut vajaa kolmannes budjetista.

Journalistin ohjeet, neuvoston jäsenet

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys ylläpitää Journalistin ohjeita ja valitsee neuvoston mediaa edustavat jäsenet syyskokouksessaan tehtyjen esitysten pohjalta. Yleisön edustajat valitsee neuvosto avoimen haun perusteella. Neuvoston puheenjohtajan valitsee Jusanekin hallitus avoimella haulla ja yksimielisellä päätöksellä viideksi vuodeksi kerrallaan. Myös JSN:n itsesääntelyyn sitoutuvat median ns. erillisjäsenet valitsee Jusanek yksimielisellä päätöksellä.

JSN:n kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii vuonna 2022 Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho, varapuheenjohtajana Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovinen ja jäsenenä Medialiiton toimialajohtaja Mikko Hoikka.