Kantelun ohjeet

Tee kantelusi huolellisesti, jotta se voidaan käsitellä.
Tutustu ohjeisiin ennen kantalun tekemistä.

01

Kuka tahansa voi tehdä Julkisen sanan neuvostolle kantelun tiedotusvälineen julkaisemasta materiaalista. Käsittely on nopeaa, puolueetonta ja ilmaista. Jos kantelet tiedotusvälineen toiminnasta, kyseessä on kantelu hyvän journalistisen tavan rikkomisesta. Jos aiot kannella sananvapauden rajoittamisesta, tutustu ensin neuvoston tekemiin sananvapauden rajoittamista koskeviin lausumiin.

02

Varmista ensin, kuuluuko tiedotusväline, josta aiot kannella JSN:n itsesääntelyn piiriin. Karsimme kantelut, jotka eivät kuulu toimivaltaamme. Kantele ajoissa, sillä neuvosto ei ota kantelua käsittelyyn ilman eritystä syytä, jos jutun julkaisemisesta on yli kolme kuukautta. Rajoitus koskee myös verkkojuttuja.

03

Tutustu Journalistin ohjeisiin ja kerro mitä kohtaa tiedotusväline on mielestäsi rikkonut. Jos kantelet siitä, että jutussa on asiavirhe, ole ensin yhteydessä tiedotusvälineeseen, esimerkiksi päätoimittajaan, ja pyydä tiedotusvälinettä korjaamaan virhe. Jos kantelet toisen henkilön tai esimerkiksi yhdistyksen puolesta, sinun on liitettävä kanteluusi asianomaisen kirjallinen suostumus kantelullesi. JSN saattaa edellyttää suostumusta esimerkiksi erittäin kielteistä julkisuutta ja yksityisyyden suojaa käsitteleviltä kanteluilta. Liitä kanteluusi sen kohteena olevat jutut  sekä tiedotusvälineen kanssa mahdollisesti käymäsi kirjeenvaihto asiasta. Pelkkä verkkolehden juttu ei riitä, jos kantelet painetusta lehdestä. Jos kantelet radio- tai tv-ohjelmasta, lähetä linkki tai ilmoita tarkka esitysaika ja -kanava. JSN ei yleensä ota oma-aloitteisesti käsittelyyn niitä versioita jutusta, joita ei ole selvästi mainittu kantelussa.

04

Suositeltu maksimipituus kantelulle on 5000 merkkiä tai kolme liuskaa tekstiä. Hyvässä kantelussa on ilmaistu tiiviisti ja asiallisesti, miten kantelun kohteena olevassa jutussa on kantelijan mielestä rikottu Journalistin ohjeita. Kantelijan on sitouduttava siihen, ettei hän hae JSN:n päätöstä oikeudenkäyntiä varten. Kantelusi joko otetaan neuvoston käsittelyyn tai karsitaan neuvoston puheenjohtajan päätöksellä. Jokainen kantelija saa kirjallisen vastauksen kanteluunsa. Se toimitetaan sähköpostitse, jos olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi kantelussa.

05

Kantelijan nimeä ei julkaista neuvoston verkkosivuilla, mutta sitä ei erikseen salata. Nimi  tulee kantelun kohteena olleen tiedotusvälineen tietoon. Jos kysymyksessä on arkaluonteinen materiaali, puheenjohtaja voi perustellusta pyynnöstä rajoittaa kantelumateriaalin ja kantelijan nimen julkisuutta. Kantelumateriaali arkistoidaan ja se on saatavilla esimerkiksi tutkimuskäyttöön. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä JSN:ssä löydät täältä.

06

Jos tuntuu siltä, että kantelun tekeminen ei näillä ohjeilla onnistu, tai jos haluat tietää lisää Journalistin ohjeiden tulkinnasta, voit tutustua JSN:n päätöksiin, lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai soittaa neuvontanumeroon 09 135 7494 ja jättää soittopyynnön.