Ohjeita täydentävät lausumat

Journalistin ohjeita täydentävät lausumat

Lausuma median riippumattomuudesta 2006

3547/L/05 Asian ratkaisivat 25.1.2006 Kalevi Kivistö (pj), Harri Aalto, Heikki Airaksinen, Jaana Hallamaa, Jari Lindholm, Tarja Liuha, Jaakko Lähteenmaa, Eija Niinikoski, Ville Pohjonen ja Matti Rönkä.…

Lausuma verkkosisältöjen poistamisen periaatteista 2018

Annettu 7.3.2018   Lausuman tausta Hakukoneiden käytön yleistyminen ja keskustelu tiedollisesta itsemääräämisoikeudesta sekä oikeudesta tulla unohdetuksi ovat lisänneet tiedotusvälineisiin kohdistuvia toiveita verkossa julkaistujen sisältöjen poistamiseksi. Julkisen…

Lausuma medialle mainonnan merkitsemisestä 2015

Annettu 20.5.2015  Suositus journalistisen ja kaupallisen aineiston erottamiseksi toisistaan Journalistin ohjeet edellyttävät, että tiedotusvälineet erottavat selkeästi toisistaan ilmoitukset ja toimituksellisen aineiston sekä torjuvat piilomainonnan. Ohjekohdan…

Lainaaminen 2010

4279/L/10 Asia ratkaistu: 06.05.2010. Vastaaja: Periaatelausuma lainaamisesta PÄÄTÖS Yleistä Journalistin ohjeita (2005) hyväksyttäessä ei ollut nähtävissä, millaisen aseman verkkojulkaisut saavuttavat tiedonvälityksessä. Kaikilla merkittävillä sanomalehdillä ja sähköisillä viestimillä…

Lausuma mielipidekirjoituksista 2005

3487/L/05 JSN:n lausuma mielipidekirjoituksista Asian ratkaisivat 26.4.2005Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajisto   mielipidekirjoitus Lausuma Erään kanteluasian yhteydessä Julkisen sanan neuvoston tietoon on tullut, että lehtien yleisönosastokirjoitusten käsittelyä…

Yksityiselämä 1980

Lausuma on hyväksytty vuonna 1980. Radio- ja televisiotoimittajien liitto r.y., Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitto r.y. ja Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys r.y. ovat pyytäneet Julkisen Sanan Neuvostolta periaatteellista kannanottoa…

Lausumat sananvapaudesta

Lausuma sananvapaudesta 2013

Annettu 19.6.2013 Julkisen sanan neuvoston kannanotto sananvapauden rajoittamispyrkimyksistä Julkisen sanan neuvosto on seurannut huolestuneena kehityssuuntaa, jossa eri organisaatioiden esimiehet rajoittavat ja jopa suoranaisesti kieltävät direktio-oikeutensa…

Vanhat lausumat

Vastine 1978

Lausuma on hyväksytty vuonna 1978. Julkisen Sanan Neuvosto on kymmenvuotisen toimintansa aikana toistuvasti käsitellyt oikaisuihin ja vastineisiin liittyviä kysymyksiä. Neuvosto on havainnut, että oikaisu- ja…

Nimi rikosuutisissa 1981

Lausuma on hyväksytty vuonna 1981. Julkisen Sanan Neuvosto on todennut, että nimensuojakäytäntö tiedotusvälineissä on epäyhtenäinen. Tämän vuoksi neuvosto on periaatteiden selkeyttämiseksi ja käytännön yhtenäistämiseksi päättänyt…

Haastattelu 1981

Lausuma on hyväksytty vuonna 1981. Julkisen Sanan Neuvosto on seurannut vilkastunutta keskustelua haastatteluun liittyvistä kysymyksistä ja todennut, että erityisesti haastattelun kannalta tarkistamisessa esiintyy ongelmia. Tiedotusvälineissä…

Piilomainonta 1988

Lausuma on hyväksytty vuonna 1988. Julkisen Sanan Neuvosto on kiinnittänyt huomiota erilaisen piilomainonnan lisääntymiseen tiedotusvälineissä. Se voi ilmetä varsinaisena tekstimainontana, jossa toimituksellista tilaa käytetään mainontaan.…

Lausuma verkkojulkaisusta 2007

3741/L/07 Asian ratkaisivat 16.5.2007 Kalevi Kivistö (pj), Harri Aalto, Heikki Airaksinen, Jari Lindholm, Jaakko Lähteenmaa, Eija Niinikoski, Ville Pohjonen ja Matti Salmenkangas. Sihteerinä toimi Ilkka Vänttinen.…

Piilomainonta 2013

Hyväksytty 27.11.2013 Tausta lausumalle Tiedotusvälineiden toimintaympäristö mullistuu internetin ja digitalisaation takia, ja yleisön mediankäyttö muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen. Nuoret kasvavat mobiililaitteiden ja tietokoneiden käyttäjiksi…

Haastattelu 1981

Lausuma on hyväksytty vuonna 1981. Julkisen Sanan Neuvosto on seurannut vilkastunutta keskustelua haastatteluun liittyvistä kysymyksistä ja todennut, että erityisesti haastattelun kannalta tarkistamisessa esiintyy ongelmia. Tiedotusvälineissä…