Lausuma julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa 2004

JSN:n lausuma julkkisten käsittelystä mediassa

Asian ratkaisivat 3.11.2004

Jacob Söderman (pj), Heljä Haapamäki-Niemi, Riikka Lehtovaara, Kari Lintuvuori, Katriina Pajupuro, Risto Pohjanpalo, Ville Pohjonen, Jali Ruuskanen ja Jouni Tervo.  Sihteerinä toimi Juha Hänninen.

yksityisyyden suoja

Tiivistelmä

JSN:n lausuma julkkisten käsittelystä mediassa.

Vastaaja: lausuma julkkisten käsittelystä mediassa

Lausuma

Julkisen sanan neuvosto on seurannut viimeaikaista keskustelua viihde- ja iltapäivälehtien tavasta käsitellä ns. julkisuuden henkilöiden toimintaa. Asia on noussut esille muun muassa entisen mäkihyppääjän Matti Nykäsen elämän käänteistä raportoitaessa.

Neuvoston mielestä lehtien menettelytavat eivät aina ole olleet sopusoinnussa journalismin eettisten periaatteitten kanssa. Tämän vuoksi Julkisen sanan neuvosto haluaa antaa seuraavan lausuman:

”Jokaisella on asemastaan tai saamastaan julkisuudesta riippumatta yksityiselämän suoja ja ihmisarvo. Tämä on otettava huomioon, vaikka henkilö itse haluaisi kertoa yksityiselämästään julkisuudessa.

Kiristyvä kilpailu viihdejournalismissa on lisännyt kiinnostusta sopimusten tekemiseen julkkisten asioista. Yksityisyydestä näyttää tulleen kauppatavara, jonka hinnasta halutaan sopia kuten mistä tahansa hyödykkeestä. Aloitteellisia voivat olla niin lehdet kuin julkisuutta tavoittelevat henkilötkin. Sopimuksista voi seurata eettisiä ongelmia, jos ne siirtävät journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.

Median kanssa tekemisissä olevat eivät aina ymmärrä mihin kaikkeen he tulevat sitoutuneeksi. Ihmisen harkintakyky oman elämän ja sen tapahtumien julkistamisen suhteen saattaa olla alentunut esimerkiksi kokemattomuuden, sairauden, rasituksen, päihteiden käytön tai muun syyn takia. Tämä korostaa median vastuuta asioista kerrottaessa, olkoonpa siitä sovittu tai ei.

Julkisen sanan neuvosto on huolissaan siitä, että kilpailu voi johtaa julkisuuden henkilöiden elämäntapojen kuvaamiseen hyvän maun ja kohtuuden rajat ylittävällä tavalla. Media perustelee toimintaansa sillä, että yleisöllä on oikeus tietää julkisen huomion tai ihailun kohteena olleen henkilön synkistäkin elämänvaiheista. Neuvosto kuitenkin tähdentää journalistin ohjetta, jonka mukaan kaikkien ihmisarvoa on kunnioitettava. Sen laiminlyöminen rikkoo hyvää journalistista tapaa, olipa julkaisemiseen muutoin kuinka painavat perusteet tahansa.”