Henkilötietojen käsittely JSN:n toiminnassa

Julkisen sanan neuvosto kertoo verkkosivuillaan ja vuosikertomuksissaan neuvoston jäsenten, varajäsenten ja työntekijöiden sekä JSN:n kannatusyhdistyksen luottamushenkilöiden nimet ja heidän edustamansa organisaatiot. Neuvosto ei luovuta edellä mainittujen henkilöiden yhteystietoja ulkopuolisille.

Kantelijoiden tiedot eivät muodosta yhtenäistä henkilörekisteriä, vaan kunkin kantelijan nimi ja yhteystiedot ovat ainoastaan hänen laatimassaan kantelussa. Kantelut ovat erillisiä. Niitä säilytetään seuraavasti:

Sähköisesti lomakkeella tehdyt kantelut säilytetään verkkopalvelun ylläpitäjän asianmukaisesti suojaamina.

Postitse lähetetyt kantelut säilytetään neuvostossa asianmukaisesti suojattuina. 

Kaikkia kanteluja säilytetään myös rekisterinpitäjän palvelimella asianmukaisesti suojattuina.

Kantelijan nimi kerrotaan aina kantelun kohteena olevan tiedotusvälineen päätoimittajalle ja se tulee myös neuvoston jäsenten tietoon. Päätoimittajat ovat sitoutuneet noudattamaan JSN:n ohjeita, joiden mukaan kantelijan nimi on julkinen tieto, mutta sitä ei julkaista. Kantelijoiden yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  

JSN rekrytoi yleisöedustajia ja toimihenkilöitä. Rekrytointeihin liittyvät henkilötiedot säilytetään asianmukaisesti suojattuina rekisterinpitäjän tai tämän käyttämän ulkoisen palvelun palvelimella. Tiedot poistetaan rekrytoinnin päättyessä tai hakijan kanssa sovitun erillisen pidemmän säilytysajan päättyessä.

Neuvostolla on tiedotteiden lähettämistä varten sähköpostiosoitelista. Listalle voi ilmoittautua tai siltä voi pyytää poistamaan nimensä lähettämällä vapaamuotoinen viesti osoitteeseen [email protected]

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Julkisen sanan neuvoston toiminnassa antaa valmistelija Susan Heikkinen sähköpostiosoitteessa [email protected]