Lausuma mielipidekirjoituksista 2005

3487/L/05

JSN:n lausuma mielipidekirjoituksista

Asian ratkaisivat 26.4.2005
Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajisto  

mielipidekirjoitus

Lausuma

Erään kanteluasian yhteydessä Julkisen sanan neuvoston tietoon on tullut, että lehtien yleisönosastokirjoitusten käsittelyä koskevista periaatteista on epäselvyyttä. Se koskee muun ohella nimimerkkisuojaa. Tämän vuoksi neuvosto korostaa seuraavia seikkoja.

Julkisen sanan neuvosto pitää lehtien mielipide- ja yleisöpalstoja sananvapauden kannalta tärkeinä. Neuvosto suosittelee, että lehdet julkaisevat ohjeita muun muassa kirjoitusten pituudesta sekä nimimerkin käytöstä. Toimituksella on oikeus editoida ja lyhentää kirjoituksia.

Vakiintuneen tavan mukaan yleisön osastoissa voi kirjoittaa myös nimimerkillä. Jos toimitus tämän sallii, sen on huolehdittava siitä, ettei julkaistun kirjoituksen tekijän henkilöllisyyttä paljasteta ilman hänen suostumustaan.

Kirjoittajaa ei saa paljastaa silloinkaan, kun hänen mielipidekirjoitustaan ei lehdessä julkaista. Yleisön osastoon kirjoittavan taas on syytä muistaa, että oikea nimi on joka tapauksessa annettava toimituksen tietoon.

Helsingissä 26.4.2005