4915/SL/12

Vapauttava

Lehti kertoi kunnallisen osakeyhtiön mahdollisista epäselvyyksistä nimettömien lähteiden perusteella. Kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta sai vastata toimituksen kysymyksiin samassa yhteydessä.

Kantelu 31.5.2012

Kantelu kohdistuu Hämeen Sanomissa 6.5.2012 julkaistuun juttuun “Hämeenlinnan Asuntojen kilpailutus puhuttaa”. Kantelija on kaupungin omistaman yhtiön toimitusjohtaja. Kantelijan mukaan juttu sisältää useita asiavirheitä ja antaa kokonaisuutena täysin väärän kuvan asioista. Tietojen tarkistaminen on lyöty laimin useissa kohdissa, jotka sisältävät kantelun mukaan väitteitä tehdyistä rikoksista. Lähdekritiikki on lyöty laimin, kun on julkaistu selvästi vahingoittamistarkoituksessa perättömiä väitteitä.

Journalistin ohjeiden lähdesuojakohdan (JO 14) periaatteita ei kantelijan mukaan ole noudatettu lainkaan, vaan toimittaja on antanut jutussa tilaa epämääräisille tietolähteille. Väitteiden luotettavuutta ei ole edes yritetty varmistaa. Jutusta käy kantelijan mukaan selville, että tietolähteet ovat vain yhden tai korkeintaan kahden henkilön esittämiä väitteitä. Kantelija luettelee jutusta lukuisia virheitä tai tarkistamattomia tietoja, joita ei ole korjattu jälkeenpäin eikä tarkistettu ennen julkaisemista.

Kantelijan mielestä törkein väite on, että hän olisi ohjannut omakotitalonsa remontin laskuja Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle. Vihjailevan väitteen tarkoitus on yhtiön, sen työntekijöiden ja toimitusjohtajan maineen vahingoittaminen. Se, että kantelija sai samassa jutussa vastata väitteeseen, ei voi antaa riittävän hyvää kuvaa asiasta.

Hämeen Sanomien vastaus 23.7.2012

Päätoimittaja Pauli Uusi-Kilponen vastaa, että Hämeen Sanomat sai lukuisia yhteydenottoja sekä puhelimitse että sähköpostilla, kun lehti oli julkaissut ensimmäisen uutisen Hämeenlinnan Asunnot Oy:n kilpailutuksesta. Yhteydenottojen jälkeen toimitus haastatteli useita ko. asioista perillä olevia henkilöitä. Haastatteluja on nauhoitettu. Lisäksi yksi haastateltava lupautui valaehtoisesti todistamaan, että kantelija on ohjannut omakotitalonsa remontin laskuja yhtiölle. Sitä ei lehdessä päätoimittajan mukaan väitetä, etteikö kantelija olisi itse maksanut laskuja. Yhtiön hallitus totesi uutisen jälkeen kokouksessaan, että omien laskujen kierrättäminen yhtiön kautta ei ole hyvien tapojen mukaista eikä suotavaa. Tämän lehti myös kertoi uutisessaan 19.5.2012.

Yhtiön kilpailutukset ovat päätoimittajan mukaan herättäneet poikkeuksellisen paljon keskustelua paikallisesti ja poikineet yhteydenottoja lehden toimitukseen. Kyse ei suinkaan ole nimettömistä soittajista, vaan useista omalla nimellään toimitukseen yhteyttä ottaneista luotettavista lähteistä, kuten toimitukseen lähetetyistä sähköposteista ja haastattelunauhoistakin ilmenee. Uutisesta nimet jätettiin pois lähteiden toivomuksesta. Väitteiden todenperäisyyttä vahvisti päätoimittajan mukaan sekin, että eräs haastateltava on valmis valaehtoiseen todistukseen. Hän vahvisti tämän kirjallisesti.

Uutisessa pyrittiin päätoimittaja Uusi-Kilposen mukaan alusta asti siihen, että toimitusjohtaja voi samassa yhteydessä vastata väitteisiin. Myös otsikossa haluttiin tuoda esiin toimitusjohtajan näkemys jotta tasapuolisuus toteutuisi. Kantelija, tai hänen edustajansa, ei ole missään vaiheessa pyytänyt Hämeen Sanomilta oikaisua, lähettänyt vastinetta tai ollut muuten yhteydessä lehden toimitukseen kyseisestä uutisesta.

Hämeenlinnan Asunnot Oy on Hämeenlinnan kaupungin sataprosenttisesti omistama yhtiö.

Ratkaisu

Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka. (JO 13). Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu.
 
Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu (JO 14). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Hämeen Sanomat julkaisi 14.4.2012 jutun Hämeenlinnan Asunnot Oy:n siivouksen kilpailutuksesta, jossa oli epäselvyyksiä. Tämän jälkeen toimitus sai vihjeitä muista mahdollisista laiminlyönneistä yhtiössä. Se teki vihjeiden perusteella jutun, joka julkaistiin 6.5.2012. Siinä yhtiön toimitusjohtaja (kantelija) sai vastata toimittajan kysymyksiin. Lehti julkaisi 10.5.2012 kantelijaa tukevan mielipidekirjoituksen ja 19.5.2012 uutisen, jossa kerrottiin yhtiön hallituksen suhtautumisesta mahdollisiin epäselvyyksiin. Kantelija ei ole pyytänyt virheiden korjausta tai tarjonnut lehdelle julkaistavaksi omaa kannanottoaan.

Hämeenlinnan kaupunki omistaa kantelijan johtaman yhtiön, joten se kuuluu kaupunkikonserniin. Yhtiö vuokraa noin kahta tuhatta asuntoa kaupunkilaisille. Näiden seikkojen vuoksi yhtiö ja sen toimitusjohtaja ovat muita osakeyhtiöitä tarkemman journalistisen seurannan kohteina.

Hämeen Sanomat on käsitellyt palstoillaan yhtiöön ja sen toimitusjohtajaan liittyviä epäilyjä. Kantelija on joutunut jutuissa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Niissä on kuitenkin Julkisen sanan neuvoston mielestä kuultu asianmukaisesti ja hyvän journalistisen tavan mukaisesti kantelijaa eli hän on saanut vastata toimituksen tekemiin kysymyksiin. Lehti on myös julkaissut kantelijaa tukevan mielipidekirjoituksen ja seurannut asian käsittelyä yhtiön hallinnossa. Lisäksi kantelijalla olisi ollut mahdollisuus tarjota omaa kannanottoaan julkaistavaksi.

Hämeen Sanomien toiminnassa on puute, joka kokonaisuuden kannalta ei kuitenkaan ole niin merkittävä, että se johtaisi JSN:n huomautukseen. Journalistin ohjeiden mukaan on suotavaa kertoa lukijoille, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu. Lehti olisikin palvellut lukijoitaan paremmin, jos se olisi kertonut esimerkiksi hallussaan olevasta lähteen kirjallisesta lupauksesta todistaa oikeudessa ja toimituksen menettelytavoista tietojen hankinnassa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hämeen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Riikka Kaihovaara, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.