4902/R/12

Langettava

Radiokanava kertoi kansanedustajasta tietoja, jotka saattoivat hänet erittäin kielteiseen julkisuuteen. Ohjelmassa ei kerrottu, miten lähteen tiedot oli varmistettu eikä sitä, oliko kantelijaa yritetty tavoittaa. Samanaikainen kuuleminen laiminlyötiin eikä erittäin kielteistä julkisuutta aiheuttaneeseen väitteeseen palattu oma-aloitteisesti myöhemminkään.

Kantelu 23.5.2012

Kantelija on kansanedustaja Teuvo Hakkarainen. Hänen mukaansa Radio Rock väitti 2.3.2012, että työhön liittyvä kannettava tietokone olisi jäänyt moottoripyöräkerho Bandidosin tiloihin. Radio Rockilla ei ollut perustetta väittää, että kantelija olisi jättänyt kannettavan tietokoneensa kerhon tiloihin. Väite ei ole kantelijan mukaan totta.

Radio Rock ei tarkastanut väitettään kantelijalta, eikä kukaan radiosta ottanut yhteyttä kantelijaan muutoinkaan. Kannettava oli kansanedustajan työhuoneessa tuona aikana. Sen voi myös kantelun mukaan edustajan avustaja vahvistaa. Hakkarainen ei kantanut tietokonetta mukanaan, koska kyseisenä aikana se ei toiminut. Tämänkin voi avustaja vahvistaa.

Journalistin ohjeiden mukaan journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Tiedot on tarkastettava mahdollisimman hyvin ja tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

Väärästä väitteestä aiheutui kantelijalle vaikeuksia myös eduskunnan sisällä, koska hänen avustajansa sai huolestuneen puhelun eduskunnan atk-tuesta ja turvapalvelusta. Nämä tahot olivat saaneet tiedon Radio Rockin ohjelmasta. Väärä tieto levisi kantelun mukaan hyvin laajalti ja vahingoitti näin työtä edustajana ja myös Hakkaraisen kunniaa.

Radio Rockin vastaus 20.6.2012

Ohjelmajohtaja Sami Tenkanen vastaa Radio Rockin saaneen vinkin lähteeltä, jota ei ollut syytä epäillä. Lukuisten, toisistaan riippumattomien lähteiden saaminen oli tässä tapauksessa mahdotonta. Ohjelman tekijät yrittivät myös tavoittaa kantelijaa aamun aikana useita kertoja, mutta hän ei vastannut puheluihin.
 
Kansanedustajan illanvietto tunnetun rikollisjengin tiloissa on ohjelmajohtajan vastauksen mukaan yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Lisäksi taustatietoja varten jututettu it-asiantuntija piti kansanedustajan työläppärin mahdollista joutumista vääriin käsiin erittäin vaarallisena asiana. Koska kyse oli yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta, Radio Rock päätti Tenkasen mukaan julkaista jutun.

Ratkaisu

Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka (JO 13). Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu. Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu (JO 14). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Radio Rock kertoi aamulähetyksessään, että kansanedustaja (kantelija) oli yöllisen vierailunsa aikana unohtanut työssä käyttämänsä kannettavan tietokoneen rikollisjärjestöksi luokiteltavan moottoripyöräkerhon tiloihin. Tiedon lähdettä ei kerrottu eikä sen luotettavuutta perusteltu lähetyksessä. Kansanedustajaa ei kuultu itse lähetyksessä eikä myöhemminkään. Aamun aikana ohjelmassa haastateltiin toista kansanedustajaa, joka on siviiliammatiltaan poliisi. Hän paheksui voimakkaasti kollegansa toimintaa.

Jos kansanedustaja unohtaa tietokoneensa rikollisjärjestön tiloihin, on kyse yhteiskunnallisesti merkittävästä tiedosta. Radio Rock oli saanut tiedon nimettömästä lähteestä, mutta tästä huolimatta ohjelmassa ei millään tavalla avattu sitä, kuinka tiedon luotettavuus oli varmistettu. Julkisen sanan neuvoston mielestä se olisi ollut kohtuullista kertoa kuuntelijoille.

Aamuohjelmassa haastateltiin kantelijan edustajakollegaa. Hänen voimakkaat lausumansa lisäsivät erittäin kielteistä julkisuutta, jonka kohteeksi kantelija muutenkin joutui. Tästä huolimatta kantelijaa ei kuultu samassa ohjelmassa, eikä edes kerrottu, oliko häntä yritetty tavoittaa haastattelua varten. Jos erittäin kielteisen julkisuuden kohde ei saa kommentoida tietoja välittömästi, hänelle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi jälkeenpäin. Se olisi edellyttänyt nimenomaan tässä tapauksessa radiokanavalta omaa aktiivisuutta, koska kyseessä oli Radio Rockin oma uutinen eli skuuppi.

Väite kansanedustajan tietokoneen unohtamisesta rikollisjengin tiloihin oli raskauttava. Tämän takia kantelija ei olisi voinut korjata väärän uutisen aiheuttamaa vahinkoa vaatimalla jälkikäteen ohjelma-aikaa omalle kannanotolleen. Toimituksen olisi pitänyt itse hakea uutiselleen vahvistusta tai jatkaa kantelijan tavoittelua, kunnes häneltä olisi saatu kommentti.

Uutisia voi kertoa rajallistenkin tietojen perusteella. Uutistapahtumia on kuitenkin seurattava loppuun saakka. Radio Rock löi laimin uutistapahtumien seuraamisvelvollisuuden.
 
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Radio Rock on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa radiokanavalle huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Riikka Kaihovaara, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.