Yleisön edustajaksi Julkisen sanan neuvostoon

Yleisön edustajaksi Julkisen sanan neuvostoon

JULKISEN SANAN NEUVOSTO hakee yhtä yleisön edustajaa ja hänelle henkilökohtaista varajäsentä kolmivuotiskaudeksi 1.1.2016–31.12.2018.  

Yleisön edustaja ei saa olla joukkoviestimen palveluksessa eikä sen luottamustehtävissä. Hänen odotetaan kuitenkin olevan hyvin perillä tiedotusvälineiden toiminnasta ja seuraavan niitä aktiivisesti. Tehtävässä toiminen edellyttää myös Journalistin ohjeisiin (tähän linkki ohjeisiin) perehtymistä.  

JSN käsittelee lehdistä, televisiosta ja radiosta tehtyjä kanteluja, tulkitsee hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä, joista kahdeksan edustaa mediaa ja viisi yleisöä.  

Neuvosto kokoontuu Helsingissä noin kerran kuukaudessa. Jäsenille korvataan matkakulut ja maksetaan pieni kokouspalkkio. Vuonna 2015 yleisön edustajan palkkio on 45 € / kokous. Ansionmenetyksiä ei korvata.  

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse 14.10.2015 mennessä osoitteeseen teemu.nordfors(at)jsn.fi, lisätietoja puhelimitse numerosta 09 1357 494.

Kirjoittaja