Yksimielinen näkemys

Yksimielinen näkemys

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö  ETYJ:n Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien osaston OSCE:n  vaalitarkkailijat kävivät helmikuun 12. päivänä JSN:n toimistolla selvittämässä neuvoston kantaa mahdollisen vaalitarkkailun tarpeesta tulevissa eduskuntavaaleissa. 

OSCE:n toimistossa Varsovassa työskentelevät vaalineuvojat Tamara Ohtiasvili, Vladimir Misev ja Tatyana Bogussevich kuulivat kolmepäiväisellä Suomen-vierailullaan eri tahojen näkemyksiä. 

OSCE tiedusteli Ulkoministeriön, Oikeusministeriön, Korkeimman oikeuden, Väestörekisterikeskuksen, puolueiden eduskuntaryhmien, Ylen, Helsingin Sanomien, Ihmisoikeusliiton ja Julkisen Sanan Neuvoston kantaa asiaan. Neuvoston puheenjohtaja yhtyi muiden kuultujen tahojen näkemykseen. Eduskuntavaalit sujuvat Suomessa ilman ulkopuolisia tarkkailijoitakin mallikkaasti.

Kirjoittaja