Vastaa kyselyyn: Miten Journalistin ohjeita tulisi päivittää?

Vastaa kyselyyn: Miten Journalistin ohjeita tulisi päivittää?

Julkisen sanan neuvosto selvittää, millaisia päivitystarpeita Journalistin ohjeisiin kohdistuu. Vastaa kaikille avoimeen kyselyymme ja kerro näkemyksesi siitä, miten ohjeita tulisi päivittää.

Edellisen kerran Journalistin ohjeita on päivitetty vuonna 2014. Ne jakautuvat viiteen teema-alueeseen: 1) ammatillinen asema, 2) tietojen hankkiminen ja julkaiseminen, 3) haastateltavan ja haastattelijan oikeudet, 4) virheen korjaus ja oma kannanotto ja 4) yksityinen ja julkinen. Lisäksi ohjeiden liitteessä käsitellään yleisön tuottamaa aineistoa.

Ohjeiden päivittämisestä päättää Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys Jusanek, joka ratkaisee syyskokouksessaan 2022, miten asiassa edetään. Kyselyn tuloksia hyödynnetään päätöksenteon tukena. Vastaukset käsitellään JSN:n toimistolla siten, etteivät yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa.

Kyselyyn vastaaminen vie arviolta 10–30 minuuttia riippuen siitä, kuinka yksityiskohtaisesti vastaat. Kysely on avoinna 29.5. asti.

Kysely suomeksi:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9oOiLtFoqhgeORYpNNtQbjUkBDWcEknhC3ynjrJ1d3lALFg/viewform?hl=FI&hl=FI

Enkäten på svenska:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHMoPSx-DTx70yoh59mmNP6SiSDje26LTMr5cb46RsXHh17A/viewform?hl=SV

Kirjoittaja