Vapaus valita ilmaisut on osa sananvapautta

Vapaus valita ilmaisut on osa sananvapautta

Julkisen sanan neuvosto päätöstiedote 25.1.2018

Julkisen sanan neuvosto linjasi 24.1.2018 pitämässään kokouksessa, etteivät Aamulehden käyttämät sukupuolineutraalit ammattinimikkeet ja tittelit ole olennaisia asiavirheitä, jos ne eivät voi antaa yleisölle virheellisiä käsityksiä jutussa käsitellyistä asioista.

Aamulehden junaliikennettä ja tasoristeysonnettomuuksia koskevan jutussa Veturimiesten liittoon viitattiin yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto” ja ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”.

Neuvosto totesi ratkaisussaan, että tiedotusvälineellä on oikeus valita käyttämänsä ilmaisut silloinkin, kun ne ovat kiistanalaisia. Neuvoston mukaan oikeus ilmaisujen valitsemiseen on keskeinen osa sananvapautta.

Harhaanjohtava ilmaisu voi kuitenkin olla olennainen asiavirhe

Neuvosto antoi samassa kokouksessa langettavan ratkaisun MTV:lle sen käytettyä johdonmukaisesti termiä ”lääke” tuotteesta, joka oli tosiasiallisesti rekisteröity ”terveydenhuollon laitteeksi ja tarvikkeeksi”. Neuvoston mukaan tuotteen systemaattinen nimittäminen lääkkeeksi oli olennainen asiavirhe, koska se antoi jutun lukijalle virheellisen käsityksen valmisteen luonteesta. MTV:n olisi pitänyt korjata virhe saatuaan kantelijan oikaisupyynnön.

Neuvosto painotti, että tiedotusvälineiden tulee olla erityisen huolellisia käsitellessään terveyteen liittyviä aiheita, etteivät ne ohjaa yleisöä tekemään terveytensä kannalta virheellisiä valintoja.
Tiedotusvälineillä on laaja vapaus valita käyttämänsä ilmaisut, mutta niillä on velvollisuus huolehtia siitä, etteivät jutussa käytetyt ilmaisut eivät anna yleisölle virheellisiä käsityksiä jutussa käsitellyistä asioista.

Viisi vapauttavaa ja kaksi langettava

Neuvosto ratkaisi 24.1.2018 pidetyssä kokouksessa yhteensä seitsemän tapausta. Yle Svenska ja österbottens Tidning saivat vapauttavat päätökset suomenruotsalaisen keskustapoliitikon some-käyttäytymistä käsitelleistä jutuista. Neuvoston mukaan jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Jutuissa kuvattiin poliitikon sosiaalisessa mediassa käymää keskustelua totuudenmukaisesti.

Ylen MOT-toimitus sai langettavan päätöksen lobbauksesta kertovasta jutusta. Jutun yhteydessä julkaistiin nimilista eduskunnassa usein vierailleista henkilöistä. Lista sisälsi useita virheellisiä tietoja. Toimitus ei ollut pyrkinyt tavoittamaan kaikkia listassa mainittuja henkilöitä vaan oli päätellyt heidän henkilöllisyyksiään pelkän nimen perusteella julkisista lähteistä. Tietoja ei ollut tarkistettu riittävän hyvin.

Seura sai vapauttavan verosuunnittelua käsitelleistä jutuista. Jutut liittyivät laajempaan juttukokonaisuuteen, jossa käsiteltiin verosuunnittelua ja siihen mahdollisesti liittyviä epäkohtia. Jutuissa kerrottiin suomalaiseen suuromistajaan kohdistuneesta veropetosepäilystä. Neuvoston mukaan tällaisen elinkeinoelämän vaikuttajan yksityiselämän suoja oli matalampi kuin tavallisella kansalaisella, ja häntä käsiteltiin jutussa ainoastaan taloudellisen vallankäyttäjän roolissa. Lehden oli perusteltua kertoa yksityiskohtia kantelijan toiminnasta, koska tiedot olivat lukijalle aiheen arvioinnin kannalta merkityksellisiä.

Karjalainen sai vapauttavan mainonnan merkitsemisestä. Neuvoston mukaan mainos oli merkitty Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja: JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström. puh. 050 5410 479.

Kirjoittaja