Valmistelevasta sihteeristä pääsihteeri

Valmistelevasta sihteeristä pääsihteeri

Neuvoston kannatusyhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2014 muuttaa valmistelevan sihteerin ja neuvoston sihteerin tehtävänimikkeet.

Entisen valmistelevan sihteerin Ilkka Vänttisen uusi nimike on pääsihteeri.  Hän ottaa vastaan kanteluita ja valmistelee päätösesityksiä neuvoston puheenjohtajalle.  Vänttinen toimii myös kannatusyhdistyksen sihteerinä ja vastaa neuvoston taloudenhoidosta sekä muun muassa budjetin valmistelusta. Hän on virkaiältään vanhin sihteereistä.

Neuvoston sihteeri Nina Porran titteli muutettiin valmistelevaksi sihteeriksi. Hän ottaa vastaan kanteluita ja valmistelee päätösesityksiä puheenjohtajalle.  Lisäksi Porra esimerkiksi vastaa neuvoston nettisivujen ylläpidosta sekä toimii toimiston kansainvälisenä yhteyshenkilönä.

Hallintosihteeri Krista Turusen tehtävänimike pysyy ennallaan. Turunen muun muassa vastaa kanteluihin liittyvästä kirjeenvaihdosta sekä hoitaa neuvoston maksuliikennettä.

Lisätietoja neuvoston toimistosta (09) 1357 494

Kirjoittaja