Uusi perussopimus: langettavasta uutinen

Uusi perussopimus: langettavasta uutinen

JSN:n perussopimus säätelee neuvoston toimintaa. Uudistettu perussopimus tuli voimaan 16.12.2010. Se löytyy täältä.

Muutoksilla vahvistetaan myös yleisön asemaa. Aiemman kolmen yleisön edustajan sijasta vuoden 2011 alussa aloittavassa neuvostossa on neljä yleisön edustajaa ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Osa yleisön edustajista on profiloitu entistä terävämmin sananvapauden ja etiikan tuntijoiksi, jolloin neuvoston asiantuntemus lisääntyy. Yleisön edustaja osallistuu myös kantelujen karsimisesta tehtäviin muutoksenhakuihin, jolloin päätökset syntyvät entistä laajemmalta pohjalta.

Jos viestin rikkoo Journalistin ohjeita, se saa neuvostolta langettavan päätöksen. Langettavan päätöksen huomioarvoa vahvistetaan antamalla viestimille mahdollisuus julkaista neuvoston päätös uutisena. Koko päätös on kuitenkin edelleen julkaistava aina lyhentämättömänä verkossa.

JSN:n ja Journalistin ohjeiden uudistamisen tavoitteena on lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Myös huolenpito journalismin uskottavuudesta kuuluu Julkisen sanan neuvoston tehtäviin. JSN haluaa myös pysyä ajan tasalla niin verkossa kuin perinteisessäkin mediassa ja vastata uudistuksilla ulkopuolelta tuleviin paineisiin.

Kirjoittaja