Uusi jäsen neuvostoon

Uusi jäsen neuvostoon

JSN valitsi neuvostoon kaudelle 2016–2018 yleisön edustajaksi OTL, pääsihteeri Paula Palorannan Helsingistä. Hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin FT, KTM Arja Lerssi-Lahdenvesi Helsingistä. Uusi jäsen valittiin kautensa lopettavan KTM Heli Kärkkäisen ja varajäsenen FM Veera Ristikartanon tilalle.  

JSN:n kannatusyhdistys valitsee 30.11.2015 kaksi median edustajaa ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä neuvostoon kaudelle 2016–2018. Neuvostossa on 8 median edustajaa, jotka kannatusyhdistys valitsee. Yleisön edustajia on 5. JSN valitsee heidät avoimen haun perusteella.