Ulla Järvi jäseneksi virkamieseettiseen neuvottelukuntaan

Ulla Järvi jäseneksi virkamieseettiseen neuvottelukuntaan

Valtioneuvosto on nimittänyt Julkisen sanan neuvoston jäsenen, toimittaja Ulla Järven virkamieseettisen neuvottelukunnan jäseneksi JSN:n asetettua Järven ehdolle tehtävää. Neuvottelukunta on uusi elin, joka aloittaa toimintansa kesäkuun alussa 2014. Neuvottelukunnan kausi kestää vuoden 2017 loppuun.

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta ja antaa virastojen pyynnöstä lausuntoja tapauksissa, joissa virkamies siirtyy pois valtion palveluksesta.

Neuvottelukuntaa johtaa OTL Teuvo Metsäpelto. Jäseninä ovat Järven lisäksi FT Ilkka Niiniluoto, neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, johtaja Hannu Rautiainen, pääjohtaja Rauni Hagman, kansliapäällikkö Päivi Nerg ja Transparency Finlandin hallituksen jäsen Klaus Krokfors.

FT, toimittaja Ulla Järvi aloitti kolmivuotiskautensa JSN:n jäsenenä kuluvan vuoden alussa. Hänet valittiin neuvostoon Journalistiliiton esityksestä. Järvi on ”siviilissä” Lääkärilehden toimittaja. Pari kuukautta sitten Tiedetoimittajien liitto valitsi Järven vuoden 2014 tiedetoimittajaksi.

Kirjoittaja