Työryhmä hioi esityksensä valmiiksi

Työryhmä hioi esityksensä valmiiksi

JSN:n kannatusyhdistyksen hallituksen asettama työryhmä lopetti työnsä keskiviikkona 12.6.2013 saatuaan valmiiksi esityksensä Journalistin ohjeiden eräiden kohtien uudistamisesta. Työryhmä teki myös esityksen pienestä muutoksesta JSN:n perussopimukseen. Esitys on yksimielinen.

Hallitus oli asettanut työryhmän miettimään oikaisuohjeiden tarkentamista sekä JSN:n päätöskategorioiden lisäämistä. Työryhmään kuuluivat Ollijuhani Auvinen (MTV3), Johanna Halkola (Radiomedia), Arto Henriksson (Paikallislehtien liitto), Mikko Hoikka (Aikakausmedia), Jouko Jokinen (Sanomalehtien liitto), Kirsi-Marja Okkonen (Yle), Aapo Parviainen (RTTL) ja Kari Pyrhönen (Journalistiliitto). Ryhmän puheenjohtajana toimi Risto Uimonen (JSN) ja sihteerinä Ilkka Vänttinen (JSN).

Työryhmän esitys menee hallituksen käsittelyyn elokuussa. Journalistin ohjeiden ja perussopimuksen uudistamisesta päättää JSN:n kannatusyhdistyksen syyskokous loka-marraskuussa. Uudistusten on määrä tulla voimaan vuoden 2014 alussa. 

 

Eturivissä vasemmalta Johanna Halkola, Kirsi-Marja Okkonen, Risto Uimonen ja Arto Henriksson. Takarivissä Aapo Parviainen, Jouko Jokinen sekä Ilkka Vänttinen

Kirjoittaja