Tule yleisön edustajaksi Julkisen sanan neuvostoon

Tule yleisön edustajaksi Julkisen sanan neuvostoon

Julkisen sanan neuvostossa on auki kaksi yleisön edustajan paikkaa. Heille haetaan myös henkilökohtaisia varajäseniä. Kolmivuotiskausi alkaa 1.1.2015 ja kestää vuoden 2017 loppuun. Ainakin toisella yleisön edustajista ja hänen henkilökohtaisella varajäsenellään tulee olla erityistä perehtyneisyyttä sananvapausasioihin tai eettisiin kysymyksiin.

Yleisön edustajat eivät saa olla joukkoviestimen palveluksessa eivätkä sen luottamustehtävissä. Heidän odotetaan kuitenkin olevan hyvin perillä tiedotusvälineiden toiminnasta ja seuraavan aktiivisesti niitä.

JSN käsittelee lehdistä, televisiosta ja radiosta tehtyjä kanteluja, tulkitsee hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä, joista 8 edustaa mediaa ja 5 yleisöä.

Neuvosto kokoontuu Helsingissä noin kerran kuukaudessa. Jäsenille korvataan matkakulut ja maksetaan pieni kokouspalkkio. Vuonna 2014 yleisön edustajan palkkio on 45 € / kokous. Ansionmenetyksiä ei korvata.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse 15.10.2014 mennessä osoitteeseen teemu.nordfors(at)jsn.fi. Lisätietoja verkkosivuilta www.jsn.fi tai toimistosta, puhelin 09 1357 494.
 

Kirjoittaja