TULE EDUSTAMAAN YLEISÖÄ JULKISEN SANAN NEUVOSTOON

TULE EDUSTAMAAN YLEISÖÄ JULKISEN SANAN NEUVOSTOON

Kiinnostaisiko sinua päästä tulkitsemaan Journalistin ohjeita ja arvioimaan median toimintaa eettisestä näkökulmasta? Nyt siihen tarjoutuu mahdollisuus, kun Julkisen sanan neuvoston (JSN) yleisöjäsenten määrä lisääntyy yhdellä ensi vuoden alussa.
JSN:ssä on tällä hetkellä neljä yleisön edustajaa, ja jokaisella heistä on henkilökohtainen varajäsen. Nyt heidän lukumääränsä kasvaa viiteen. Myös media-alan edustajien määrä nousee yhdellä. Neuvoston muodostavat vuoden 2013 alusta puheenjohtaja ja 13 jäsentä. Kahdeksan jäsentä edustaa media-alaa. Jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta.

JSN hakee nyt viidettä yleisön edustajaa ja tälle henkilökohtaista varajäsentä ajalle 1.1.2013–31.12.2015. Varajäsen osallistuu kokouksiin, kun varsinainen jäsen on estynyt.

Yleisön edustajat eivät saa olla joukkoviestimen palveluksessa eivätkä sen luottamustehtävissä. Heiltä edellytetään aitoa kiinnostusta journalismia ja journalistisesta itsesääntelyä kohtaan.

Neuvosto kokoontuu Helsingissä 11 kertaa vuodessa. Kerran vuodessa neuvostolla on ollut tapana järjestää kokous ja samalla tavata yleisöä muualla Suomessa.

Jäsenille korvataan matkakulut JSN:n kokouksiin, ja heille maksetaan pieni kokouspalkkio. Vuonna 2012 yleisön edustajan palkkio on 45 € / kokous. (Ansionmenetyksiä ei korvata.)

JSN:n työhön osallistuminen sekä JSN:n seminaarit ja muut tapahtumat tarjoavat sekä varsinaisille jäsenille että heidän varajäsenilleen näköalapaikan median toimintaan sekä mahdollisuuden vaikuttaa journalistisen etiikan tulkintaan ja kehitykseen Suomessa. Neuvoston yleisöjäsen pääsee työskentelemään kokeneiden media-alan ammattilaisten kanssa.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse 23.11.2012 mennessä osoitteeseen krista.turunen(at)jsn.fi.

Odotamme sinun perustelevan, miksi pidät itseäsi soveliaana arvioimaan median toimintaa journalistisen etiikan pohjalta.

Lisätiedot: neuvoston toimisto, puh. 09-1357 494

Kirjoittaja