Törkeästä rikkomuksesta vakava huomautus

Törkeästä rikkomuksesta vakava huomautus

 

Kannatusyhdistys muutti neuvoston perussopimusta ja Journalistin ohjekohtaa 20. Kuvassa vasemmalta televisiopäällikkö Riitta Pihlajamäki Ylestä, puheenjohtaja Raino Hurme Radio- ja televisiotoimittajien liitosta, edunvalvontapäällikkö Johanna Halkola Radiomediasta, johtaja Jukka Holmberg Sanomalehtien liitosta, kannatusyhdistyksen puheenjohtaja, Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen, neuvoston valmisteleva sihteeri Ilkka Vänttinen, päätoimittaja Arto Henriksson Paikallislehtien liitosta ja ohjelmajohtaja Mikko Silvennoinen Fox Finlandista. 

JSN:n kannatusyhdistys muutti syyskokouksessaan 4.11.2013 perussopimusta ja antoi neuvostolle nykyistä järeämmän aseen Journalistin ohjeiden tulkitsemiseen. Nykyisin neuvosto voi antaa tiedotusvälineelle vain vapauttavan tai langettavan päätöksen. Ensi vuodesta alkaen JSN saa mahdollisuuden ojentaa vakavalla huomautuksella tiedotusvälinettä törkeästä rikkomuksesta tai piittaamattomasta toiminnasta.

”Tämä vahvistaa median uskottavuutta. Itsesääntelyn ytimenä ei ole sisäpiiri, vaan journalistin ohjeisiin sitoutuneet taustayhteisöt ovat halunneet vahvistaa eettisesti kestävää journalismia” sanoo JSN:n
kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Arto Nieminen.

”Asteikon koventaminen on välttämätöntä, jotta neuvosto pystyy tekemään selkeän eron tekojen välille. Nykyisten sääntöjen mukaan neuvosto joutuu antamaan tiedotusvälineelle samanlaisen langettavan päätöksen riippumatta siitä, onko väline syyllistynyt vähäiseen tai törkeään Journalistin ohjeiden loukkaukseen”, JSN:n puheenjohtaja Risto Uimonen lisää.

Johanna Halkola ja Jukka Holmberg

Perussopimuksen muutoksella neuvostoon tulee myös kolmas varapuheenjohtaja, jonka neuvosto valitsee yleisön edustajien joukosta. JSN:ssa on puheenjohtajan lisäksi 8 media-alan edustajaa ja 5 yleisön edustajaa. Kolmannella varapuheenjohtajalla poistetaan jääviysongelmia.

Perussopimus muuttuu myös niin, että tiedotusvälineitä kehotetaan uutisoimaan saamansa vapauttavat päätökset. Tämä on tärkeää siksi, että neuvoston vapauttaviin päätöksiin sisältyy usein linjauksia, joista yleisön ja toimitusten on hyvä tietää. Uutuutena on myös sovittelumahdollisuus kantelijan ja tiedotusvälineen välillä.

Neuvoston toimisto sai valtuudet toimia sovittelijana, jos kantelija, päätoimittaja ja neuvoston toimisto pitävät sitä perusteltuna.

Kuvat: Risto Uimonen

Kirjoittaja