Tiedotusvälineille jäsenkriteerit JSN:oon

Tiedotusvälineille jäsenkriteerit JSN:oon

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys päätti syyskokouksessaan 25.11.2014 jäsenkriteereistä yksittäisille tiedotusvälineille, jotka haluavat suoraan sitoutua neuvoston toimintaan. Tämä kategoria koskee niitä tiedotusvälineitä, jotka eivät kuulu JSN:n toimivallan piiriin jäsenjärjestönsä kautta. Näitä järjestöjä ovat muun muassa Sanomalehtien liitto ja Aikakauslehtien liitto.

Neuvoston toimintaan on sitoutunut nyt kymmenkunta liittojen ulkopuolista tiedotusvälinettä. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulun verkkolehti Tutka, Haaga-Helian verkkolehti Tuima ja aikakauslehti H2 sekä Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen julkaisut viikko- ja verkkolehti Utain, Radio Moreeni, aikakaus- ja verkkolehti Katse sekä Yliopisto-TV kuuluvat JSN:n itsesääntelyn piiriin.

Julkisen sanan neuvoston jäsenkriteerit uusille yksittäisille medioille ovat seuraavat:
1) Media sitoutuu noudattamaan Journalistin ohjeita ja JSN:n perussopimusta.
2) Medialla on oltava päätoimittaja tai vastaava toimittaja.
3) Media on osoittanut hyvää journalistista tapaa. Sitoutuminen Julkisen sanan neuvoston periaatteisiin ja Journalistin ohjeisiin on suotavaa kertoa myös yleisölle.
4) Lukijalle, kuulijalle tai katsojalle ei saa jäädä epäselväksi, mikä mediassa on journalistista aineistoa ja mikä ilmoitus- ja mainosaineistoa.
5) Mediasta on helposti löydettävä tiedot julkaisijasta, vastaavasta toimittajasta ja muusta toimituksesta sekä tiedot yhteydenottoa varten.

Lisätietoa neuvostosta ja kannatusyhdistyksestä löytyy verkkosivuilta osoitteesta
http://www.jsn.fi/jsn/jsn/.

Kirjoittaja