Tiedotusvälineen oma Instagram-tili on toimituksellista sisältöä

Tiedotusvälineen oma Instagram-tili on toimituksellista sisältöä

Julkisen sanan neuvosto antoi 20.9.2017 pitämässään kokouksessa neuvoston historian ensimmäisen ratkaisun, joka käsitteli tiedotusvälineen oman Instagram-tilin käyttöä.

Päätös oli langettava ja se kohdistui Ylen paikallistoimituksen Instagram-vieras-kokeiluun. Siinä toimitus antoi Instagram-tilinsä toimituksen ulkopuolisten henkilöiden käyttöön viikonloppujen ajaksi. He saivat julkaista sisältöjä täysin itsenäisesti Ylen paikallistoimituksen tilillä.

Vierailijat olivat muun muassa paikallisia yrittäjiä, taiteilijoita ja muusikoita. Heidän julkaisemansa sisältö merkittiin hashtagilla #yleinstavieras. Pelkkä hashtag-merkintä ei kuitenkaan riittänyt kertomaan yleisölle sisällön luonteesta.

Vieraat saivat julkaista sisältöjä itsenäisesti ilman, että toimituksella oli mahdollisuus tarkastaa sisältöjä ennen niiden julkaisemista. Vierailijoille annettiin ainoastaan suurpiirteiset ohjeet sisällön suuntaviivoista. Toimitus ei varmistanut, että vierailijat tunsivat sen toimituspolitiikan sekä Journalistin ohjeet ja olivat sitoutuneet niiden noudattamiseen.

Neuvosto tulkitsi, että tämä oli journalistisen päätösvallan luovuttamista.

Journalistin ohjeita on noudatettava kaikissa kanavissa

Julkisen sanan neuvosto muistutti samassa yhteydessä, että sisällöt, jotka tiedotusvälineet julkaisevat omissa nimissään omilla sosiaalisen median tileillään, ovat niiden normaalia toimituksellista aineistoa, jonka tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin.

Tällaista on tiedotusvälineen itse ja omissa nimissään, esimerkiksi oman logonsa alla, julkaisema materiaali. Tämä pätee myös toimituksen ulkopuoleltaan tilaamaan tai valikoimaan materiaaliin.

Neuvosto on aiemmin tehnyt vastaavia tulkintoja tiedotusvälineiden omien virallisten Facebook-tilien osalta ja sama pätee myös esimerkiksi tiedotusvälineiden virallisiin Twitter-tileihin. Esimerkiksi virheellisen tiedon oikaisemista edellytetään myös tiedotusvälineen somessa julkaiseman uutisen osalta.

Somessa sekoittumisen vaara on suuri

Neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström pitää hyvänä sitä, että tiedotusvälineet kokeilevat rohkeasti uudenlaisia toimintatapoja ja julkaisualustoja. Niiden täytyy kuitenkin aina varmistaa, että ne noudattavat Journalistin ohjeita.

”Tämä on erityisen tärkeää sosiaalisen median alustoilla. Siellä toimituksellinen sisältö ja muu viestintä sekoittuvat helpommin kuin perinteisillä julkaisualustoilla.”

”Jos Instagram-tilin salasanan luovuttaa toimituksen ulkopuoliselle henkilölle, joka ei osaa toimia Journalistin ohjeiden mukaisesti, toimitus ei voi enää taata, että se on aitoa journalistisin periaattein tuotettua sisältöä, joka poikkeaa muusta some-sisällöstä. Tätä voi verrata siihen, että sanomalehti antaisi painokoneen avaimen kenelle tahansa”, Grundström vertaa.

Hän korostaa, että yleisön täytyy voida erottaa toimituksellinen sisältö helposti muusta sisällöstä myös sosiaalisessa mediassa.

”Siksi on tärkeää, että tiedotusvälineet toimivat johdonmukaisesti julkaistessaan sisältöjä sosiaalisessa mediassa ja tekevät tarvittaessa yleisölle selväksi ne periaatteet, joilla ne toimivat uusissa verkkoympäristöissä.”

Keskusteluketjut eivät ole toimituksellista aineistoa

Grundströmin mukaan Journalistin ohjeita ei kuitenkaan tarvitse soveltaa esimerkiksi some-julkaisun keskusteluketjun yleisökommentteihin. Hänen tulkintansa mukaan ne ovat ”yleisön tuottamaa aineistoa”, johon sovelletaan samoja periaatteita kuin tiedotusvälineiden verkkosivujen kommenttiketjuihin.

”Niitä ei pidetä toimituksellisena aineistona, mutta neuvoston vuonna 2011 tekemän linjauksen mukaan toimituksen on seurattava tällaista yleisön tuottamaa aineistoa ja poistettava ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat kommentit”, Grundström toteaa.

Jotkut tiedotusvälineet, kuten paikallislehdet, ovat myös voineet perustaa Facebookiin erillisiä kaikille avoimia keskusteluryhmiä, joissa kuka tahansa pääsee julkaisemaan ilman ennakkomoderointia.

”Tällaiset ryhmät voitaneen rinnastaa tiedotusvälineiden verkkosivujen keskustelupalstoihin, vaikka niitä ei erikseen mainita vuonna 2011 tehdyssä linjauksessa”, Grundström arvioi.

Lisätietoja

JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström. puh. 050 5410 479.

LANGETTAVA PääTöS, Journalistinen päätösvalta, piilomainonta

Ylen paikallistoimituksen Instagram-tilillä vieraili viikonloppuisin toimituksen ulkopuolisia henkilöitä. He saivat julkaista sisältöjä täysin itsenäisesti Ylen paikallistoimituksen tilillä. Tämä oli journalistisen päätösvallan luovuttamista. Vieraiden julkaisemat sisällöt eivät kuitenkaan olleet mainosmaisia.

Langettava 6630/YLE/17

LIITE JOURNALISTIN OHJEISIIN 1.10.2011: ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla”

http://www.jsn.fi/uutiset/uutta-ohjeistusta-nettikeskusteluihin/

Kirjoittaja