Samat säännöt kaikille

Samat säännöt kaikille

Julkisen sanan neuvoston 25.2.2015 antama langettava päätös Aku Ankalle piilomainonnasta on synnyttänyt  vilkasta keskustelua. Jotkut ovat ihmetelleet, mitä tekemistä sarjakuvalehdellä on Journalistin ohjeiden ja JSN:n kanssa. Kysymys on aiheellinen ja ansaitsee vastauksen.

Syy Aku Ankkaa koskevan kantelun käsittelylle JSN:ssä on yksinkertainen. Kaikki  mediatalot sekä niiden toimitukset ja journalistiset tuotteet tulevat JSN:n sateenvarjon alle, jos ne kuuluvat oman alansa etujärjestöön. Ne ovat siis sitoutuneet noudattamaan tätä kautta Journalistin ohjeita, jotka vaativat torjumaan piilomainonnan. JSN:lle tehtiin Aku Ankkaa koskeva kantelu, ja hyväksyimme sen käsiteltäväksi.

JSN ei siis ottanut kantaa Aku Ankan sarjakuviin, vaan siihen, erottuiko lehden keskelle sijoitettu ilmoitusliite riittävän selkeästi sarjakuvista. Arvioimme asiaa perusteellisesti, ja 14-jäseninen neuvosto tuli siihen tulokseen, ettei erottunut.  Neuvoston yksimielisen kannan mukaan ilmoitusliitteen kannen maininta ei riittänyt.

Kannanottoamme voi lukea myös niin, että pidämme sarjakuvia journalistisina tuotteina. Siinä ei pitäisi olla mitään yllättävää, jos katsoo, kuinka tärkeä rooli sarjakuvilla on ollut sanoma- ja aikakauslehdissä kautta aikain tai sarjakuvalehdillä mediatalojen bisneslogiikassa. Sarjakuvilla opetetaan lapsia lukemaan, ja niillä houkutellaan lapsia pienestä pitäen lehtien lukijoiksi. Sarjakuvien parissa viihtyvät myös aikuiset. Aku Ankka on kuuluisa siitä, että sitä lukevat niin lapset kuin aikuiset.

Sarjakuvatarjonnan runsaus ja laadukkuus puhuvat puolestaan. Sarjakuvat ovat lehdille arvokasta sisältöä, jonka avulla ne palvelevat lukijoitaan. Lehti ilman laadukkaita sarjakuvia on kuin satakieli ilman lauluääntä.

Sarjakuvilla on niin keskeinen asema journalistisissa tuotteissa, ettei niitä voi sulkea Journalistin ohjeiden ulkopuolelle toteamalla, että nehän ovat vain sarjakuvia. Jos tälle tielle lähdetään, silloin joudutaan kysymään myös, mitkä muut sisällöt siirretään pois JSN:n sateenvarjon alta.

Urheilujournalismi? Kauneusjournalismi? Matkailujournalismi? Verkkojournalismi? Blogit? Uusien autojen testit? Jos tällaiselle separatismin tielle lähdetään, JSN ja tiedotusvälineet menettävät nopeasti uskottavuutensa.

Median itsesääntelyjärjestelmän vahvuus perustuu siihen, että samat eettiset ohjeet koskevat kaikkia tiedotusvälineitä sekä journalismin genrejä. JSN on maailman ensimmäinen median eettinen itsesääntelyelin, jonka piiriin tulivat jo 1968 kaikki välineet: lehdet, radio ja televisio. STT on tullut myöhemmin uutistoimistona mukaan JSN:n toimintaan. JSN:n kattavuus herättää jatkuvasti myönteistä huomiota ulkomaisten kollegoidemme keskuudessa.

Peli on reilua ja sitä on helppo seurata, kun kaikki tuntevat säännöt ja noudattavat niitä.  Yleisö on tottunut luottamaan siihen, ettei tiedotusvälineillä ole lupa hämätä ketään verhoamalla kaupallista sisältöä journalistisiksi tuotteiksi. Tästä periaatteesta on syytä pitää kiinni median oman edun takia.

4.3.2015

Kirjoittaja