Raskauden alkuvaiheesta kertominen ja päihtyneen videokuvan julkaiseminen pandemiauutisen yhteydessä rikkoivat yksityisyyttä

Raskauden alkuvaiheesta kertominen ja päihtyneen videokuvan julkaiseminen pandemiauutisen yhteydessä rikkoivat yksityisyyttä

Julkisen sanan neuvosto antoi kokouksessaan 3.3.2021 yksityisyyden loukkaamisesta langettavat Ylelle ja Seiskalle. Helsingin Sanomat sai puolestaan vapauttavan rikosepäiltyjen nimien julkaisemisesta.

Ylen tapauksessa langettava annettiin tunnistettavissa olleen päihtyneen henkilön videokuvan käyttämisestä koronarajoituksia arvioivan tv-uutisjutun kuvituskuvana ilman hänen lupaansa ja ilman arkistokuva-merkintää.

Seiska puolestaan sai langettavan kerrottuaan julkisuuden henkilön raskaudesta. Neuvosto totesi, ettei kantelija ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.

Neljä vapauttavaa

Helsingin Sanomat sai vapauttavan laajasta tutkivasta jutusta, jossa käsiteltiin työntekijöiden hyväksikäyttöä nepalilaisravintoloissa. Lehdellä oli neuvoston mukaan perusteet rikosepäiltyjen nimien julkaisemiselle, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

Ylöjärven uutiset sai vapauttavan koulukiusaamisesta kertoneesta jutusta. Neuvosto totesi, että kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen, mutta se olisi ollut korjattavissa kuulemalla kantelijaa jälkeenpäin. Kantelija ei kuitenkaan käyttänyt tilaisuutta hyväkseen.

Turun Sanomat sai vapauttavan seurakunnan toimikunnan roolia arvioineesta jutusta, josta kantelija ei ollut laajemmin tunnistettavissa.

Iltalehti sai vapauttavan julkisuuden henkilön koronataudin jälkioireista kertoneen sitaattijuttunsa otsikoinnista. Neuvoston mukaan lehdellä oli riittävät perusteet otsikoissa käyttämilleen ilmaisuille, ja niille myös löytyi jutuista kate.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 7.4.2021.

Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Sen päätökset perustuvat Journalistin ohjeiden tulkintaan.


Alla tiivistelmät 3.3.2021 tehdyistä päätöksistä.

Päätökset julkaistaan kokonaisuudessaan osoitteessa www.jsn.fi.

Vapauttava päätös 7364/SL/20
Helsingin Sanomat

Lehti kertoi seurantajutussaan työntekijöiden laajamittaisesta hyväksikäytöstä nepalilaisissa ravintoloissa. Lehdellä oli perusteet kertoa yrittäjäpariskuntaan kohdistuvasta ihmiskauppaepäilystä nimet mainiten. Etnistä alkuperää ei tuotu jutussa esiin halventavasti. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, eivätkä mielipiteet ja tosiasiat sekoittuneet siinä toisiinsa.

Vapauttava päätös 7434/SL/20
Iltalehti
Lehti kertoi toista tiedotusvälinettä lainaten lööpissään, että julkisuuden henkilö kärsi koronan jälkitaudista. Nettijutun otsikossa taas todettiin, että hänellä oli aistiharhoja. Lehdellä oli riittävät perusteet otsikoissa käyttämilleen ilmaisuille, ja niille myös löytyi jutuista kate.

Langettava päätös 7477/YLE/20
Yle
Päihtynyt kantelija oli tunnistettavissa koronapandemiaan liittyvän Ylen tv-uutisjutun kuvituksena olleesta videosta. Se loukkasi hänen yksityisyyttään.

Langettava päätös 7498/AL/20
Seiska
Lehti kertoi, että julkisuuden henkilö oli raskaana. Kantelija ei ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.

Vapauttava päätös 7495/PL/20
Ylöjärven uutiset
Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan kantelijan aseman huomioon ottaen ollut niin kielteistä, etteikö sitä olisi voinut korjata jälkeenpäin kuulemisella. Kantelija kuitenkin kieltäytyi jälkikäteisestä kuulemisesta.

Vapauttava päätös 7511/UL/20
Turun Sanomat
Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.


Lisätietoja
JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen, p. 040 594 9363

Kirjoittaja