Pohjoismaiset medianeuvostot kokoontuivat Suomessa

Pohjoismaiset medianeuvostot kokoontuivat Suomessa

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan medianeuvostot kokoontuivat Espoossa ja Helsingissä järjestetyssä konferenssissa 19.–20. toukokuuta. Julkisen sanan neuvoston isännöimässä kokouksessa käytiin läpi median itsesääntelyneuvostojen ajankohtaisia asioita ja yhteisiä haasteita. JSN nosti keskusteluun muun muassa Journalistin ohjeiden päivitystarpeita kartoittavassa selvitystyössä esiin nousseita kysymyksiä. Ohjelmaan kuului myös vierailu Yle News Labiin.


Kokouspaikkana toimi Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Espoossa. Kuva: Sakari Ilkka

Median itsesääntely toimii monissa maissa samankaltaisilla perusperiaatteilla kuin Suomessa. Pohjoismaille on tyypillistä, että itsesääntelyn piiriin kuuluu kattavasti koko mediakenttä, joka myös maksaa itsesääntelystä koituvat kulut suurelta osin tai kokonaan. Silti erojakin löytyy. Esimerkiksi Norjassa neuvoston kokoukset striimataan nettiin. Ruotsin erikoisuus on ombudsman-järjestelmä, jossa langettavasta päätöksestä koituu medialle 1000–3000 euron sanktio. Tanskassa itsesääntelyllä on osin virallinen luonne, sillä medianeuvoston asema perustuu lakiin ja neuvoston jäsenet nimittää muodollisesti oikeusministeri. Suomi eroaa muista siinä, että kantelun voi lähtökohtaisesti tehdä kuka vain, ei ainoastaan asianomainen.


Caspar Opitz aloitti Ruotsin medieombudsmanina vuonna 2021. Kuva: Susan Heikkinen

Tavallisesti joka toinen vuosi järjestettävä konferenssi on tarkoitus järjestää seuraavan kerran Ruotsissa vuonna 2024.

Alla linkit Suomessa vierailleiden neuvostojen sivuille.

Medieombudsmannen (Ruotsi)
Pressens faglige utvalg (Norja) 
Pressenævnet (Tanska)


Verkkokehityksen päällikkö Aki Kekäläinen (kuvassa) ja journalistinen datatuottaja Marko Hietikko kertoivat Yle News Labin toiminnasta. Kuva: Susan Heikkinen


Kuvassa kokouksen osallistujia. Ylärivissä vasemmalta oikealle Nenne Hallman (JSN), Sakari Ilkka (JSN), Eero Hyvönen (JSN), Jesper Rothe (PN), Lisbet Feldvoss (PN), Carina Vigede (MO), Elin Floberghagen (PFU), Trude Hansen (PFU), Susan Heikkinen (JSN) ja Anne Weider Aasen (PFU). Alarivissä vasemmalta oikealle Laura Juntunen (JSN), Caspar Opitz (MO), Ylen Voitto-robotti ja Hanna Sonebacks (MO). Kuva: Aki Kekäläinen

Kirjoittaja