7282/SL/20

Vapauttava

Mielipidekirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, mutta kantelija tai hänen päämiehensä eivät joutuneet siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Kantelu 13.2.2020

Kantelu kohdistuu Ilkka-Pohjalaisen 7.2.2020 netissä julkaisemaan mielipidekirjoitukseen ”Lukijoilta: Vammaisten asioiden hoitoa Alajärvellä”.

https://ilkkapohjalainen.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-vammaisten-asioiden-hoitoa-alajarvella-1.3365462

Nimimerkillä julkaistussa mielipidekirjoituksessa lukee: ”On tullut tilanteita, että maakuntaan jonnekin tilaisuuteen on Alajärveltä ajanut useampi taksi peräkkäin yksi vammainen ja avustaja kyydissä. Tässä ei ole mitään järkeä, vähemmälläkin saa kaupungin talouden kuralle.”

Kantelun mukaan kirjoituksesta ovat tunnistettavissa kaksi alajärveläistä kehitysvammaista asukasta, jotka ovat käyneet eri takseilla kehitysvammaisten järjestämässä tilaisuudessa toisessa kunnassa. Kantelija on toisen heistä edunvalvoja. Kantelun mukaan kuljetuspalvelun käyttäminen on yksityisasia ja matkojen kohde vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluva asia, jota ei saa tuoda julkisesti esille vahingoittamistarkoituksessa. Kantelun mukaan kirjoitus kohdistui ihmisryhmään, jolla ei ole kykyä puolustautua. Kantelun mukaan nimimerkin takaa julkaistulla mielipidekirjoituksella haluttiin vahingoittaa kehitysvammaisia ja leimata heidät vastoin todellisuutta maksujen kiertäjiksi.

Kantelija on tiedustellut lehdeltä mahdollisuutta vastata kirjoitukseen vastaavan laajuisella mielipidekirjoituksella, mutta mahdollisuutta ei ole myönnetty.

Päätoimittajan vastaus 5.5.2020

Ilkka-Pohjalaisen vastaavan päätoimittajan Markku Mantilan mukaan lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa seuraavin perusteluin:

1. Kirjoitus ei kohdistu yhteenkään tunnistettavaan henkilöön. Kirjoitus kohdistuu asiakysymykseen.

2. Tekstissä ei halvenneta vammaisia. Päinvastoin, kirjoittaja korostaa tasa-arvoista suhtautumista ja ihmisarvoista kohtelua. Kirjoittajan yleinen asennoituminen on vammaisia sekä heidän hoitajiaan puolustavaa. Lehden tulkinta tekstin luonteesta on siten aivan toinen kuin kantelun tekijän.

3. Kirjoittaja kantaa huolta yhteisten varojen käytöstä. On huomattavaa, että monen eteläpohjalaisen kunnan talous on kestämättömässä tilassa.

4. Myös nimimerkin sallimisella lehti on halunnut pienentää riskiä siitä, että jonkun vammaisvähemmistöön kuuluvan henkilöllisyys paljastuisi. Pääsääntönä on, että Ilkka-Pohjalaisen mielipidesivulle kirjoitetaan omalla nimellä. Teksti mahtuu lehden käsityksen mukaan hyvin suomalaisen sananvapauden raameihin.

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 24: Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.

JO 25: Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.

Lausuma mielipidekirjoituksista 2005: https://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-mielipidekirjoituksista-2005/ 

Ilkka-Pohjalainen julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin kehitysvammaisten asioissa käytettyjä puheenvuoroja. Kirjoittaja esiintyi nimimerkillä. Kirjoituksessa ei nimetty kritiikin kohteita. Kantelija katsoo asianosaisten olevan tunnistettavissa, kun kirjoituksessa viitataan tilanteisiin, joissa maakunnassa järjestettyyn tilaisuuteen on ajanut Alajärveltä useampi vammainen ja avustaja eri takseilla.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että sananvapauden nimissä ja vakiintuneen journalistisen tavan mukaisesti myös nimettömät ja nimimerkillä julkaistavat yleisönosastokirjoitukset on sallittava.

Neuvosto toteaa, että mielipidekirjoitus oli osa yleisönosastosivuilla käytyä keskustelua. Kirjoitus käsitteli kriittisesti kehitysvammaisten tukia puoltaneita puheenvuoroja, eikä kantelija tai hänen päämiehensä joutunut siinä erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kirjoituksessa viitattiin taksimatkoihin vain esimerkinomaisesti yksilöimättä niitä tarkasti. Neuvosto toteaa, että lehdellä ei ollut velvollisuutta neuvotella kantelijan kanssa oman kannanoton eli vastineen julkaisemisesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilkka-Pohjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Ilkka Ahtiainen, Kyösti Karvonen, Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Tuomo Törmänen.