7203/SL/19

Vapauttava

Savon Sanomat julkaisi pääkirjoituksen, joka otti kantaa kannabiksen käytön rangaistavuuden poistoa ajavaan kansalaisaloitteeseen. Kirjoituksessa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Kantelu 11.11.2019

Kantelu kohdistuu Savon Sanomien netissä 28.10.2019 julkaisemaan pääkirjoitukseen ”Pieni joukko kiusaa poliittisia päätöksentekijöitä”.

https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitukset/Pieni-joukko-kiusaa-poliittista-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksentekoa/1458316

Kantelun mukaan juttu rikkoi Journalistin ohjetta 15, jonka mukaan otsikolle on löydyttävä sisällöstä kate. Kantelussa kysytään, miten otsikon sisältö eli se, että ”pieni joukko kiusaa poliittista päätöksentekoa” tulee esille itse kirjoituksesta. Kantelijan käsityksen mukaan ”kyseessä ei ole pieni joukko eikä kyse ole kiusaamisesta. Sen sijaan kyse on perustuslaissa säädetystä 53 §:n mukaisesta oikeudesta tehdä aloite lain säätämiseksi.”

Juttu rikkoi kantelun mukaan myös Journalistin ohjetta 11, jonka mukaan yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Kantelussa kysytään, mihin perustuu jutussa esitetty väite siitä, että käytännön poliisityön kannalta olisi kestämätöntä, jos aloitteen ajatukset menisivät läpi. ”Jos kyse on kirjoittajan mielipiteestä, miten se ilmenee lukijalle?”, kantelija kysyy.

Lisäksi kantelussa on eritelty jutusta asiavirheitä. Kantelija vetoaa muun muassa Valtakunnansyyttäjänviraston ohjeistukseen sekä Flow-festivaaleilta julkaistuihin uutisiin perustellessaan, miksei pienestä(kään) määrästä kannabista selviäisi hänen mukaansa nykyään ”nuhteilla”, vaikka jutussa niin väitettiin. Kantelun mukaan lehti ei ollut tarkistanut tietojaan riittävän hyvin.

Kantelun mukaan jutusta myös välittyi virheellisesti sellainen kuva kuin kaikki huumeet olisivat yhtä vaarallisia, vaikka kannabis on kantelijan käsityksen mukaan todettu monissa tutkimuksissa kaikista päihteistä vähiten riippuvuutta aiheuttavaksi ja vähiten haitalliseksi. Kantelussa kysytään, onko tämä totuudenmukaista tiedonvälitystä. 

Päätoimittajan vastaus 16.1.2019

Savon Sanomien vastaava päätoimittaja Seppo Rönkkö toteaa, että lehti on seurannut aktiivisesti kannabiksen käytön vapauttamiseen liittyvää keskustelua. Lehden johdonmukaisena linjana pääkirjoituksissa on ollut, että kannabiksen rangaistavuuden poistoon pitää suhtautua pidättyväisesti.

Päätoimittajan mukaan huomionarvoista on, että pääkirjoituksessa mainittiin kannabiksen vapauttamiseen tähtäävän kansalaisaloitteen keränneen yli 50 000 allekirjoittajaa ja että se etenee perustuslain mukaan poliittisen päätöksentekokoneiston käsittelyyn. Näin pääkirjoituksessa on todettu perustuslaista lähtevä tausta.

Päätoimittajan mukaan otsikon tulkinta perustui kahteen seikkaan. Lähes kaikki poliittiset ryhmittymät ovat suhtautuneet kannabiksen käyttöön varauksellisesti, mikä lehden mukaan merkitsee käytännössä, ettei kannabisaloitteella ole mahdollisuuksia menestyä.

Toisaalta kannabiksen vapauttamista ovat ajaneet aktiiviset yksilöt ja yhteisöt. Siitä kertoo päätoimittajan mukaan esimerkiksi se, että kansalaisaloitteen allekirjoittajien määrä kasvoi nopeasti aivan viime hetkillä ennen määräaikaa, samoin kuin se, että lehti saa kannabiksen käytön vapauttamista pidättyväisesti käsittelevistä jutuista poikkeuksetta runsaasti kriittistä palautetta. Päätoimittajan mukaan havaittavissa on ollut myös aiheesta kirjoittavien toimittajien maalittamista.

Päätoimittaja huomauttaa, että kantelija kuuluu kansalaisaloitteen vireille panijoihin ja hän on hallituksen jäsen yhtiössä, joka keskittyy muun muassa lääkekannabiksen tuotannon kehittämiseen.

Savon Sanomien mukaan pääkirjoitus vastasi kantelussa esitettyyn kysymykseen siitä, millä tavoin poliisityö kävisi kestämättömäksi, jos aloitteen ajatukset menisivät läpi. Lehden mukaan aloitteen linjausten valvonta olisi mahdotonta poliisiresurssien käytön näkökulmasta. Miten poliisi varmistuisi kannabiksen hallussapidon vähäisyydestä, jos sallitun määrän raja määriteltäisiin alle 25 grammaan, päätoimittaja kysyy vastauksessaan. Lehden mukaan tällaisen rajan valvominen olisi poliisille mahdotonta, samoin kuin sen, että lupa olisi pitää hallussa neljää kannabiskasvia, joista yksi kerrallaan on kuivattu käyttöä varten. Jos sallitun määrän rajaksi määriteltäisiin kansalaisaloitteessa mainittu 25 grammaa, tämä rajaisi päätoimittajan mukaan myös poliisin puuttumista huumekauppaan.

Savon Sanomien mukaan kantelussa esitetty väite siitä, ettei pienestä(kään) määrästä kannabista selviäisi nykykäytännön mukaan sakoilla tai nuhteilla, on väärä. Päätoimittaja viittaa valtakunnansyyttäjän antamaan yleiseen ohjeeseen, jonka mukaan syyte voidaan jättää nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuuteen arvostellen vähäisenä. Samoin syyte voidaan myös jättää nostamatta, jos tekijä on hakeutunut hyväksyttyyn hoitoon.

Päätoimittaja vetoaa myös siihen, että poliisihallituksen vuodelta 2017 tekemän selvityksen mukaan yli 70 prosentilla huumausaineiden käyttörikoksista tuomituilla liittyy muita rikoksia.

Päätoimittaja huomauttaa myös, että kantelija on täysin sivuuttanut esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijalausunnoissa esiin tuodut kannabiksen käytön riskit, kuten sen, että vähintään joka kymmenennelle kannabista käyttävälle kehittyy riippuvuus ja että kannabiksen käyttö on riski erityisesti nuorille.

 

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Savon Sanomat julkaisi netissä pääkirjoituksen, joka otti kriittisesti kantaa kannabiksen käytön rangaistavuuden poistoa ajavaan kansalaisaloitteeseen.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, ettei pääkirjoituksessa ollut olennaisia asiavirheitä tai viitteitä siitä, ettei lehti olisi tarkistanut tietojaan riittävästi. Lehdellä oli perusteet muun muassa väittää, että käytännössä pienestä määrästä kannabista selviää jo nyt sakoilla tai nuhteilla. Kirjoituksesta ei myöskään välittynyt virheellisesti sellaista kuvaa, että kaikki huumeet olisivat yhtä vaarallisia. 

Lehti otti pääkirjoituksessaan kantaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jo juttutyypin perusteella oli selvää, että kyse oli lehden mielipiteestä, eivätkä tosiasiat ja mielipiteet sekoittuneet jutussa toisiinsa. Otsikolle löytyi jutusta kate.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Jukka Ruukki, Taina Tukia, Sinikka Tuomi, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Pentti Mäkinen, Ismo Siikaluoma, Henrik Rydenfelt, Päivi Hietanen ja Heli Parikka.