6982/YLE/18

Vapauttava

Yle esitti Spotlight- ja MOT-ohjelmissaan vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevän jakson. Haastateltava sai riittävästi tietää lausumiensa asiayhteyden, eikä tiedotusväline rikkonut haastateltavan oikeuksia, kun se esitti suomenkielisen version ohjelmasta tiedotusvälineen toisella ohjelmapaikalla. Äänestyspäätös 6-5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide. 

Kantelu 13.11.2018 

Kantelu kohdistuu Svenska Ylen 9.10.2018 esittämään Spotlight-tv-ohjelman jaksoon ”Hopp till salu” ja saman ohjelman suomenkieliseen versioon, joka esitettiin 15.10.2018 Ylen MOT-ohjelman jaksona ”Salvaa syöpälääkkeeksi”.

https://areena.yle.fi/1-4274534   

https://yle.fi/aihe/ohjelma/mot-15102018 

Kantelija on yksi ohjelmaan haastatelluista lääkäreistä.

Kantelun mukaan toimittaja ei kertonut kantelijalle, että ohjelma esitetään Spotlightin lisäksi myös MOT:ssa. Kantelija kertoo, että olisi kieltäytynyt haastattelusta, jos olisi tiennyt tämän.

Kantelun mukaan ohjelma oli leikattu niin, että hänen sanomansa merkitys muuttui ja niin, että hänet yhdistettiin ohjelmassa ”erilaisiin epämääräisiin terapeutteihin” ja ”leimattiin salaliittoteoreetikoksi”. Lisäksi kantelun mukaan syöpälääkärit saivat ”repostella” hänen lausumiaan ohjelmassa, mutta hänelle ei annettu samanlaista mahdollisuutta kritisoida syöpälääkäreiden näkemyksiä.

Vastaus 7.1.2019

Kanteluun ovat vastanneet Svenska Ylen vastaava toimittaja Marit af Björkesten ja Ylen luovien sisältöjen vastaava toimittaja Ville Vilèn. Vastaukset ovat pääosin samansisältöisiä. 

Vastaavien toimittajien mukaan ohjelman aihe oli yhteiskunnallisesti merkittävä ja sitä käsiteltiin ohjelmassa monipuolisesti. He toteavat, että toimittajalla oli oikeus valita näkökulmansa, eikä jutussa ollut virheellisiä tietoja. Kantelija valikoitui haastateltavaksi henkilönä, joka suhtautuu kriittisesti syöpää koskevaan lääketieteelliseen hoitoon tai tutkimukseen ja joka harjoittaa tämän näkemyksensä mukaista liiketoimintaa. 

Ohjelmaa tehnyt toimittaja lähestyi haastateltavaa ennen haastattelua sekä puhelimitse, että sähköpostitse. Vastaavien toimittajien mukaan toimittaja kuvasi riittävän tarkasti ohjelmansa aiheen sekä haastattelun sisällön, eikä haastateltavalle voinut jäädä epäselväksi ennen haastattelua tai haastattelun aikana haastattelun sisältö, tai se, mitä varten toimittaja haastattelua tekee. Haastateltavan kanssa on otettu esille lääkäreiden kriittiset näkemykset vaihtoehtohoidoista.

Marit af Björkestenin mukaan haastatellulle tarjottiin mahdollisuutta nähdä ohjelmassa käytetyt kommentit asiayhteyksissään ja tarkastaa ne, mutta hän kieltäytyi tästä mahdollisuudesta. 

Ville Vilénin mukaan toimittaja ei ole erikseen maininnut haastateltavalle, että Spotlightin lisäksi ohjelmasta tehdään myös suomenkielinen versio, joka esitetään MOT:n ohjelmapaikalla. Vilénin mukaan haastateltava on kuitenkin esiintynyt ohjelman molemmissa versioissa samanlaisessa roolissa: tunnettuna lääkärinä, joka kritisoi vallitsevaa käsitystä syövän hoidosta.

Ratkaisu

JO 17: Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

Svenska Ylen Spotlight-ohjelmassa esitettiin vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsittelevä jakso. Saman ohjelman suomenkielinen versio esitettiin myöhemmin Ylen MOT:n ohjelmapaikalla siten, että siinä oli hyvin vähäisiä muutoksia. Ohjelmaan oli haastateltu syöpään sairastuneita henkilöitä ja lääkäreitä, joilla oli erilaisia näkemyksiä syöpähoidoista.

Neuvosto toteaa, että kantelija ei joutunut ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Häntä myös haastateltiin ohjelmassa laajasti, joten hän tuli samanaikaisesti kuulluksi.

Neuvosto toteaa, että haastateltava tiesi lausumiensa asiayhteyden riittävän hyvin ja hänelle oli myös annettu mahdollisuus tarkastaa lausumansa. 

Neuvosto toteaa, että Ylen olisi ollut hyvä kertoa haastateltavalle, että ohjelma voitaisiin esittää myös MOT:n ohjelmapaikalla. Neuvosto toteaa, että Yle ei kuitenkaan rikkonut haastateltavan oikeuksia kääntämällä ruotsinkielisen tv-ohjelman suomeksi ja esittämällä sen toisella ohjelmapaikalla. Kyseessä oli saman mediayhtiön sama väline.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Vapauttavaa äänestivät:

Elina Grundström, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Heli Parikka, Hannele Peltonen ja Tuomas Rantanen.

Langettavaa äänestivät:

Ilkka Ahtiainen, Tapio Nykänen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung ja Taina Tukia.

Heidän eriävä mielipiteensä:

Yle rikkoi Journalistin ohjeiden kohtaa 17, kun se ei kertonut haastateltavalle, että ohjelma voitaisiin esittää myös MOT:n ohjelmapaikalla.