6042/SL/15

Langettava

Oikeutta eläimille ry. joutui Turun Sanomien uutisessa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Lehti ei kuullut yhdistystä samassa yhteydessä eikä myöntänyt yhdistykselle omaa kannanottoa. 


Kantelu 9.12.2015  

Kantelu kohdistuu Turun Sanomien 9.12.2015 julkaisemaan juttuun Eläinaktivistit hidastavat teurastamokohun tutkintaa ja sen lyhennettyyn versioon lehden verkkopalvelussa. 

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/834876/Elainaktivistit++hidastavat+teurastamokohun+tutkintaa  

Kantelija on Oikeutta eläimille ry., jonka mukaan jutussa esitetyt Eviran ja poliisin syytökset kohdistuvat laillisesti toimivaan yhdistykseen. Syytös rikostutkinnan hidastamisesta on nostettu näkyvästi jutun otsikkoon. Kantelijan mukaan yhdistystä olisi ehdottomasti pitänyt kuulla jutun yhteydessä.

Kantelijan mukaan Eviran jutussa esittämä syytös tutkinnan hidastamisesta on perätön, sillä kaikki pyydetty materiaali on toimitettu poliisille. Kantelijan kertoo, että jutun tutkinnanjohtaja Loimaan poliisista on ollut yhteydessä Oikeutta eläimille ry:n edustajaan ja hän on kertonut, että kuvamateriaalia on niin paljon, ettei poliisi ehdi sitä katsoa läpi. Kantelija kertoo myös, että yhdistyksen edustajat ovat luvanneet auttaa viranomaisia videomateriaalin läpikäymisessä ja toimia muutenkin yhteistyössä.  

Kantelijan mukaan yhdistyksen toiminnan syyttely ja sen kannan kuulematta jättäminen on journalistin etiikan vastaista. Jutun julkaisemisen jälkeisessä puhelinkeskustelussa 9.12.2015 jutun kirjoittanut toimittaja kieltäytyi kantelijan mukaan julkaisemasta yhdistyksen kantaa asiaan vetoamalla esimerkiksi siihen, että rikosjutuissa syytetyiltä ei ole tapana kysyä mielipidettä. Kantelija toteaa, että Oikeutta eläimille -yhdistys ei ole Turun Sanomien uutisoimassa asiassa epäiltynä tai syytettynä mistään rikoksesta.  Kantelijan mukaan toimittaja ilmoitti pitävänsä yhdistyksen toimintaa epäilyttävänä ja paheksuttavana. Toimittajan mukaan viranomaisten esittämä syytös yhdistystä kohtaan oli riittävä syy julkaista asia. Kantelija kertoo myös, että sähköpostikeskustelussa 9. – 10.12.2015 Turun Sanomien päätoimittaja Kari Vainio yhtyi toimittajan näkemykseen siitä, että Oikeutta eläimille ei ole joutunut niin kielteisen julkisuuden kohteeksi, että sen kantaa asiaan olisi ollut tarpeen kuulla.  

Turun Sanomien vastaus 4.2.2016  

Vastaava päätoimittaja Kari Vainion toteaa, että tiedotusvälineellä on oikeus valita jutun näkökulma. Kantelun kohteena olevan jutun näkökulma oli hänen mukaansa Ylen MOT-ohjelman teurastamokohun synnyttämän viranomaisprosessin seuranta. Lehti teki viranomaisprosessista jutun 13.11.2015, pian ohjelman julkaisun jälkeen otsikolla Teurastamokohu sysäsi käyntiin mittavan poliisitutkinnan. Kantelun kohteena oleva 9. joulukuuta 2015 julkaistu juttu oli jatkoa ensimmäiselle jutulle. Molempiin juttuihin haastateltiin viranomaisia, koska tarkoituksena oli päätoimittajan mukaan kertoa, miten monihaarainen viranomaistutkinta etenee.  

Päätoimittaja kertoo, että sekä Evira että eläinsuojelurikosten tutkintaa Lounais-Suomen poliisissa vetävä tutkinnanjohtaja olivat yhtä mieltä siitä, että Oikeutta eläimille -yhdistys viivyttää tahallisesti jutun tutkintaa. Koska kaksi eri viranomaistahoa oli yhtä mieltä yhdistyksen viivyttelystä, päätoimittajan mielestä oli perusteltua julkaista tieto.  

Päätoimittajan mukaan kantelun kohteena olevassa jutussa oli kysymys normaalin uutistiedon kertomisesta, jossa yhdistys ei kuitenkaan joutunut erityisen kielteisen julkisuuden kohteeksi, varsinkin kun yhdistys itsekin on päätoimittajan mukaan mitä ilmeisimmin halunnut asialle laajaa julkisuutta.  

Päätoimittajan mukaan yhdistyksen edustaja soitti jutun kirjoittaneelle toimittajalle uutisen julkaisupäivänä ja vaati lehteä julkaisemaan yhdistyksen näkemyksiä asiasta uudessa jutussa. Puhelu oli toimittajan mukaan asiaton, eikä yhdistyksen edustaja kuunnellut hänen perustelujaan.  

Tämän jälkeen sama henkilö otti sähköpostilla 9. joulukuuta 2015 15:12 yhteyttä minuun. Siinä hän kertoo olleensa yhteydessä toimittajaan ja ilmoittaa, että ”yhdistyksen kanta on, että tällaisessa syytöksessä olisi pitänyt kysyä yhdistyksen kommentti juttuun”.  

Päätoimittaja kertoo vastanneensa yhdistyksen edustajalle sähköpostitse 10. joulukuuta 2015 klo 20:10, että juttu oli hänen mielestään journalistisesti oikein laadittu. Päätoimittaja kertoo todenneensa myös, että jos yhdistys haluaa jatkaa keskustelua, hän on valmis harkitsemaan mielipidekirjoituksen julkaisemista lehden ao. sivulla.

Ratkaisu  

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.  

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.  

Turun Sanomat uutisoi keskeneräistä eläinsuojelurikosrikostutkintaa. Jutussa väitettiin, että videomateriaalia hallussaan pitävä Oikeutta eläimille ry. olisi tahallaan vaikeuttanut rikosten tutkintaa hidastelemalla kuvamateriaalin luovuttamisessa Eviralle ja poliisille.  

Päätoimittajan mukaan kantelija ei joutunut jutussa kielteisen julkisuuden kohteeksi vaan kyse oli tavanomaisesta uutisoinnista. Päätoimittajan mukaan Oikeutta eläimille ry:lle ei siksi muodostunut vastineoikeutta jutussa. Päätoimittaja vetoaa viranomaisilta saatuihin tietoihin ja siihen, että lehdellä on oikeus valita näkökulmansa uutisoitaviin asioihin.  

Turun Sanomien uutinen asetti kantelijan erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi, ja Journalistin ohjeiden mukaan Oikeutta eläimille ry:lle olisi pitänyt varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä uutisen yhteydessä. Koska lehti laiminlöi samanaikaisen kuulemisen, yhdistykselle syntyi oikeus omaan kannanottoon. Päätoimittaja ei kuitenkaan myöntänyt yhdistykselle vastineoikeutta.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.  

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Katariina Anttila, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Pasi Kivioja, Riitta Raatikainen, Heikki Kuutti, Paula Paloranta, Seppo Määttänen ja Johanna Vehkoo.