5973/SL/15

Vapauttava

Nya Åland kertoi uutisessaan kantelijan tekemästä oikaisuvaatimuksesta kirkkoherran päätöksestä antaa kahden pakolaisperheen yöpyä seurakunnan leirikeskuksessa yhden yön. Lehti ei loukannut kantelijan yksityisyyttä, hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen eikä häntä tarvinnut kuulla samanaikaisesti.

Kantelu 9.10.2015

 

Kantelu kohdistuu Nya Ålandin 9.10.2015 julkaisemaan uutiseen ”Flyktinghjälp ifrågasätts”.

http://www.nyan.ax/nyheter/flyktinghjalp-ifragasatts/

Uutisessa kerrotaan, että Maarianhaminan kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa käsitellään kantelijan Maarianhaminan seurakunnan kirkkoneuvostolle tekemää oikaisuvaatimusta seurakunnan kirkkoherran päätöksestä antaa kahden pakolaisperheen yöpyä seurakunnan omistaman Lemböten leirikeskuksen tiloissa 21.– 22.9.2015.  

Kantelijan mukaan lehti loukkaa hänen yksityisyydensuojaansa ja vetoaa siihen, että kyseessä on keskeneräinen asia. Kantelija vetoaa myös siihen, että hänelle ei ole tarjottu mahdollisuutta tulla kuulluksi samanaikaisesti uutisen julkaisun yhteydessä.  

Nya Ålandin vastaus 10.6.2015  

Päätoimittaja Karin Erlandsson kertoo, että lehti oli saanut vihjeen kantelijan tekemästä oikaisuvaatimuksesta ja sen paikkansapitävyys tarkistettiin. Koska kyseessä ei ollut rikos, eikä alaikäinen henkilö, vaan kansalainen, joka käytti demokraattista oikeuttaan, lehdellä ei ollut päätoimittajan mukaan syytä olla julkaisematta kantelijan nimeä uutisessaan.  

Päätoimittajan mukaan pakolaiskeskustelu oli koko syksyn ollut vilkasta Ahvenanmaalla ja sitä käytiin avoimesti. Siitäkään syystä päätoimittajan mielestä kantelijan nimen julkaisemisella ei ollut estettä.  

Päätoimittaja muistuttaa myös, että kirkkoneuvoston kokousten esityslistat ovat julkisia asiakirjoja, eikä kantelijan oikaisuvaatimusta ollut merkitty esityslistassa salattavaksi.

Ratkaisu

 

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.  

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Nya Åland julkaisi vihjeeseen perustuneen uutisen kantelijan oikaisuvaatimuksesta kirkkoneuvostolle. Oikaisuvaatimus koski pakolaisten yöpymistä seurakunnan tiloissa kirkkoherran luvalla. Kantelijan mielestä kirkkoherra oli menetellyt vastoin kirkkolakia antaessaan luvan yöpymiselle.  

Uutisvihje oli tarkistettu kirkkoneuvoston kokouksen esityslistalta, joka on julkinen asiakirja. Esityslistassa kantelijan asiaa ja hänen nimeään ei ollut merkitty salattavaksi.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Nya Åland menetteli uutisoinnissaan Journalistin ohjeiden mukaisesti julkaistessaan kantelijan nimen. Pakolaistilanne oli aihepiiri, josta paikkakunnalla oli keskusteltu avoimesti ja vilkkaasti koko syksyn ajan.  

Kantelija ei joutunut jutussa kielteiseen julkisuuteen. Häntä ei syytetty mistään väärinkäytöksestä, eikä hänen toimintaansa edes kritisoitu. Hänen ainoastaan todettiin toteuttaneen laillista oikeuttaan. Siksi häntä ei tarvinnut kuulla samanaikaisesti.  

Mikäli kantelija olisi halunnut saada oman kannanottonsa asiasta lehteen, hänen olisi pitänyt lähettää lehdelle vastine. Sitä hän ei tehnyt.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Nya Åland ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki puheenjohtaja Elina Grundström

3.3.2016