5881/SL/15

Vapauttava

Lehti arvosteli pääkirjoituksessaan jyrkästi kantelijan laskelmaa perussuomalaisten aiheuttamista kustannuksista yhteiskunnalle. Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, josta kävi ilmi, että laskelma oli Facebookissa julkaistu päivitys. Vastineen eli oman kannanoton kommentointi pysyi asiallisena.

Kantelu 21.6.2015

Kantelu kohdistuu 17.6.2015 Vartti Etelä-Karjalassa julkaistuun pääkirjoitukseen ”Stalinin tiellä”.

Pääkirjoituksen ainoana aiheena on kantelijan kirjoittama ja Facebookissa ystävien huvitukseksi 6.4.2015 julkaisema kevyt, humoristinen pakina. Muodoltaan kantelija pitää kirjoitustaan läpinäkyvästi parodiana: siinä ilmiselvästi parodioidaan juuri julkaistua perussuomalaisten selvitystä maahanmuuton kustannuksista sekä tiettyjä “maahanmuuttokriitikoiden” esittämiä tyypillisiä väitteitä ja vaatimuksia. Kirjoitukseen sisältyy myös humoristinen kehotus lähettää kajaanilaiset takaisin Kajaaniin; on yleisessä tiedossa, että kantelija itse on kotoisin Kajaanista. 

Vartti Etelä-Karjalan päätoimittaja kuitenkin esittää, että kantelijan kirjoitus olisi tarkoitettu esittämään vakavia tosiasiaväitteitä ja todellisia vaatimuksia toimenpiteiksi. Pääkirjoitus väittää, että kantelija olisi syyllistynyt rikoslain rangaistavaksi teoksi määrittelemään kiihotukseen kansanryhmää vastaan. Syytös on vakava, eikä se kantelijan mielestä selvästikään pidä paikkaansa. 

Pääkirjoittaja väittää kantelijan kannattavan “vanhaa kommunismia” sekä Leninin ja Stalinin oppeja ja ajavan yhteiskuntaa, jossa yksi puolue hallitsee ja muut mielipiteet on kielletty. Kantelija kiistää koskaan olleensa minkään kommunistisen puolueen tai järjestön jäsen. Hän ei myöskään ole koskaan kannattanut tällaisia oppeja ja poliittisia tavoitteita. Pääkirjoituksen väitteille ei ole tosiasiapohjaa. 

Erityisesti täysin perusteettomat väitteet Stalinin kaltaisen julman hirmuhallitsijan aatteiden ja toimintatapojen kannattamisesta ovat kantelijan mukaan loukkaavia. Kantelija pitää seuraavaa pääkirjoituksen kohtaa pöyristyttävänä: Kantelija sanoo selvästi, ”että on ihmisiä, jotka pitää erottaa muista. Heidät pitää viedä leirille, tässä tapauksessa Kajaaniin. Eli NN haluaa luoda tänne perussuomalaisten reservaatin.” Kantelija kiistää väitteen.

Kantelija viittaa seuraaviin kohtiin Journalistin ohjeissa: “Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen” ja “Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin”; sekä edelleen: “Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta.” 

Vartti Etelä-Karjalan vastaus 14.8.2015

Päätoimittaja Ari Toivonen kirjoittaa vastauksessaan kantelijan väittävän, että hänen oma Facebook-kirjoituksensa oli ystävien huvitukseksi kirjoitettu kevyt, humoristinen pakina. Kantelun mukaan Facebook-kirjoituksesta ei missään olosuhteissa voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, mitä pääkirjoituksessa sanotaan.

Päätoimittajan mukaan kantelija kuitenkin kirjoituksessaan arvosteli perussuomalaisia ja erityisesti heidän äänestäjiään. Hän mm. sanoo kirjoituksessaan sanatarkasti seuraavaa: ”Jokaisen persun terveydenhoito, koulutus (joka on mennyt silminnähden hukkaan) yms. on jo tämän 18 ikävuoteen mennessä tullut maksamaan suomalaiselle yhteiskunnalle noin 200 000 euroa.  – – persut ovat tulleet maksamaan Suomelle vähintään 100 miljardia euroa. Todennäköisesti he aiheuttavat vielä aikuisiällä mittaamattoman paljon kustannuksia yhteiskunnalle. – – pieniä ovat esimerkiksi maahanmuuton kustannukset verrattuna siihen loveen, jonka persut valtion kassaan aiheuttavat. Sen maksamme me – tavalliset veronmaksajat. – – Kulttuurierot heidän (persut) ja meidän normaalien suomalaisten sekä todellisuuskäsitystemme välillä vain ovat liian suuret. – – Lähetettäköön persut takaisin sinne, mistä ovat tulleetkin – peräkammareihin, keskikaljabaareihin, rannoille tai mistä ikinä Kajaanista he ovatkaan tulleet. Ainakaan Arkadianmäelle he eivät todistetusti sopeudu.”

Näihin asioihin Vartti EK pääkirjoituksessaan puuttui ja luonnollisesti esitti kärjistettyjä tulkintoja ja väitteitä. Olennaista näissä tulkinnoissa on päätoimittaja Toivosen mukaan se, että ne perustuvat kantelijan omiin kommentteihin. Tämä väittää kirjoituksensa olevan huumoria ja sanoo, että se on tarkoitettu ystävien huvitukseksi. Hän syyttää persuja, kuten hän perussuomalaisia ja heidän äänestäjiään nimittää, ihmisiksi, jotka aiheuttavat kustannuksia yhteiskunnalle. Hän sanoo myös, että nuo kustannukset tulevat tavallisten veronmaksajien kustannettaviksi. Ei tuosta päätoimittajan mielestä ole kovin vaikea tehdä johtopäätöstä, jonka mukaan perusuomalaiset eivät ole niitä tavallisia suomalaisia, jotka maksavat veroja.

Kantelijan väite siitä, että kirjoitus oli tarkoitettu hänen ystäviensä huvitukseksi, on päätoimittaja mielestä absurdi ja myös loukkaava. Hän kysyykin, miksi kirjoitus oli julkinen ja kaikkien luettavissa vielä kesäkuussa? Loukkaavaksi väitteen tekee se, että kantelija katsoo, että hän hyvällä syyllä voi yhdessä ystäviensä kanssa pilkata tavallista suomalaista ihmistä ja vain siksi, että kyseiset äänestäjät ovat äänestäneet ”väärää puoluetta”. Siksi oli päätoimittajan vastauksen mukaan erittäin perusteltua käsitellä tekstiä tavalla, jota pääkirjoituksessa tehtiin.

Kantelija oli yhteydessä sähköpostitse Varttiin 22.6.2015. Hän lähetti oman vastineensa Vartin pääkirjoituksen johdosta ja se julkaistiin heti seuraavassa mahdollisessa lehdessä 24.6.2015.

Samassa yhteydessä päätoimittaja kommentoi vastinetta korjaamalla pääkirjoituksessa olleen selkeän asiavirheen siitä, milloin kantelija oman Facebook-kirjoituksensa julkaisi. Lisäksi kommentissa kerrottiin, että kantelija julkisuudessa (Uuden Suomen blogisivulla) kertoo olevansa Vasemmistoliiton jäsen. Tuossa lyhyessä kommentissa ei päätoimittajan mukaan millään tavalla kommentoitu vastineessa esitettyjä perusteita.

Vartti myös julkaisi samassa yhteydessä kokonaisuudessaan alkuperäisen Facebook-kirjoituksen ja antoi näin lukijalle mahdollisuuden tehdä oman tulkintansa siitä, millainen kantelijan humoristinen pakina oli.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 23: Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.

Lehti arvosteli pääkirjoituksessaan kantelijaa ja hänen julkaisemaansa tekstiä kärjekkäästi. Pääkirjoituksesta ei käynyt ilmi, että kyse oli Facebook-päivityksestä. Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, jossa hän sai vastata kritiikkiin. Päätoimittaja kommentoi omaa kannanottoa ja julkaisi kritisoidun Facebook-päivityksen samassa yhteydessä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelija joutui pääkirjoituksessa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijan tekstin satiirisen luonteen ja sen julkaisuympäristön peittely vielä korostivat tätä. Viittaukset siihen, että kantelija haluaisi Suomeen Stalinin ajan kaltaisia leirejä toisinajattelijoille, olivat lähellä sitä rajaa, jonka jälkeen vastinekaan ei olisi korjannut kantelijalle aiheutettua vahinkoa. 

Neuvosto päätyy kuitenkin sananvapauden nimissä siihen, että lehdellä oli pääkirjoituksessaan oikeus tehdä omat päätelmänsä kantelijan tekstistä. Lisäksi lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton poikkeuksellisen laajana ja siten, että kantelija saattoi vastata häneen kohdistuneisiin syytöksiin perusteellisesti.

Oman kannanoton eli vastineen välittömään kommentointiin neuvosto on suhtautunut aina pidättyvästi. Päätoimittaja korjasi kommentissaan pääkirjoituksessa olleen virheen, lähteisti kantelijasta kerrotun puoluekannan ja kertoi, että lehti julkaisee alkuperäisen Facebook-päivityksen kokonaisuudessaan. Päätoimittajan kommentti ei tämän takia ollut asiaton eikä vastineen arvoa vähättelevä.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Vartti Etelä-Karjala ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Maria Kaisa Aula, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.