5829/PL/15

Vapauttava

Lehti esitti kantelijoista kiistanalaisia väitteitä uutisessaan, joka käsitteli paikallisen motellin tilannetta. Kantelijat saivat esittää oman kommenttinsa jatkojutussa samana päivänä.

Kantelu 5.5.2015

Kantelu kohdistuu Mäntyharjun-Pertunmaan Pitäjänuutisissa 17.4.2015 julkaistuun juttuun ”Vääntö motellista jatkuu kun tunteet jäähtyvät” ja sen samana päivänä julkaistuun lyhennettyyn nettiversioon:

http://www.pitajanuutiset.fi/Etusivu/15282325.html

Kantelijoiden mukaan he joutuivat jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, joka mustasi heidän mainettaan ja haittasi liiketoimintaa. 

Kantelijoiden mukaan tietolähteeseen ei suhtauduttu kriittisesti; jutussa haastateltiin henkilöä, joka ei ollut asianomistaja, joten hänellä ei voinut olla tietoa asioiden todenperäisyydestä. Kantelijoiden mukaan lehden olisi myös pitänyt selvittää viranomaisilta kiinteistön tilanne, olihan motelliravintolan toiminta loppunut jo neljä kuukautta aikaisemmin.

Kantelijat huomauttavat, että jutun otsikolle ja ingressille ei löytynyt katetta jutussa. Vääntöä ei heidän mukaansa ole motellista vaan vuokrasopimuksesta ja vuokrarästejä ei ollut.

Jutussa oli kantelijoiden mukaan olennaisia asiavirheitä, joiden korjaamista he pyysivät päätoimittajalta. Toimitus teki uuden jutun, mutta korjasi netissä ollutta alkuperäistä juttuaan vasta kuuden päivän kuluttua sen julkaisemisesta. Kantelijat huomauttavat myös, että lehti ei linkittänyt juttuja toisiinsa.

Kantelijoiden mukaan lehti oli raportoinut pitkästä kiistasta aiemmin asiallisesti. Siksi kantelijat epäilevät, että toimittajalla on ollut asiassa vahingoittamistarkoitus.

Kantelijat huomauttavat myös, että Pitäjänuutisten verkkosivulla voi kuka tahansa kirjoittaa ilman tunnistetietoja ja nettikeskustelu on levittänyt erittäin negatiivista julkisuutta.

Mäntyharjun-Pertunmaan Pitäjänuutisten vastaus 9.6.2015 ja 30.10.2015

Päätoimittaja Timo Ruotsalaisen mukaan Pitäjänuutiset on julkaissut useita artikkeleita seudullisen matkailukohteen kosteusongelmista, joissa kantelijat ovat tuoneet julki huolensa motellin tulevaisuudesta. Kun motellin toiminta päättyi, lehti teki jutun selvittääkseen, mitä kiistanalaisille asioille kuuluu. Jutussa kuultiin hänen mukaansa molempien osapuolten edustajia. 

Päätoimittajan mukaan lehti laati uutiselle jatkojutun kantelijoiden otettua yhteyttä toimitukseen. Alkuperäistä juttua täydennettiin päätoimittajan mukaan JSN:n ohjeiden mukaisesti. 

Päätoimittajan mukaan alkuperäinen uutinen oli kirjoitettu asialliseen sävyyn ja siinä on esitetty kummankin osapuolen näkemykset. Näistä seikoista johtuen kantelu on päätoimittajan mielestä perusteeton.

Päätoimittaja kertoo antamassaan lisävastauksessa, että juttuja ei ollut linkitetty toisiinsa, koska lehden julkaisujärjestelmässä linkittäminen ei ole mahdollista. Kun toimitus 22.4.2015 huomasi, etteivät juttujen otsikot enää näy nettilehden etusivulla yhtä aikaa, se päätti liittää kantelijoiden jatkojutussa antamat kommentit alkuperäisen jutun yhteyteen. Päätoimittaja kertoo myös, että samalla alkuperäisen jutun apuotsikko muutettiin muotoon ”Maksamattomasta vuokrasta ja korvauksista näkemyseroa”.

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä. 

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

Kahdesti viikossa ilmestyvä Mäntyharjun-Pertunmaan Pitäjänuutiset teki jutun motelliravintolan ulkomaisen omistajan ja kiinteistön vuokralaisten välisestä kiistasta viisi kuukautta ravintolayrityksen toiminnan loppumisen jälkeen. Printissä ja netissä julkaistussa jutussa ei kuultu suoraan kumpaakaan osapuolta. Juttu perustui omistajan palkkaaman huoltohenkilön ja kantelijoiden asiamiehenä toimineen henkilön haastatteluille. Jutussa väitettiin, että kantelijoilla oli mm. maksamattomia vuokrarästejä yhden vuoden ajalta. Kantelijoiden edustajan mukaan vuokralaisilla oli perusteet jättää vuokria maksamatta.

Kantelijoiden oltua yhteydessä lehteen toimitus teki asiasta jatkojutun nettiin samana päivänä, kun kantelun kohteena oleva uutinen oli julkaistu sekä printissä että verkossa. Lehti täydensi nettiuutistaan kuusi päivää myöhemmin lisäämällä siihen kantelijalta yhden kommentin, jossa tämä kiisti toisen osapuolen väitteet maksamattomista vuokrista. 

Kantelijoista esitettiin Pitäjänuutisten jutussa kiistanalaisia väitteitä. Lehti teki kuitenkin jatkojutun, jossa kantelijat saivat kertoa oman näkemyksensä. Juttu julkaistiin netissä muutaman tunnin kuluttua alkuperäisen uutisen jälkeen. Painetussa lehdessä jatkojuttu julkaistiin seuraavana ilmestymispäivänä eli viiden päivän kuluttua. 

Pitäjänuutisten toiminta ei ollut kaikilta osin johdonmukaista. Esimerkiksi alkuperäistä uutista olisi pitänyt täydentää netissä samalla, kun jatkojuttu julkaistiin siellä. Neuvosto kehottaa päätoimittajaa huolehtimaan siitä, että lehti voi linkittää jutut tarvittaessa toisiinsa Journalistin ohjeiden mukaan. 

Pitäjänuutisten toiminta täytti kuitenkin Journalistin ohjeiden perusvaatimukset. Lehden uutisoinnissa kaikki osapuolet saivat näkemyksensä esille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pitäjänuutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. 

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.