5689/SL/14

Langettava

Lehti otsikoi ennen tuomiota juttunsa ”Mielen pahoittaminen ei ole työturvallisuusrikos”. Otsikolle ei ollut katetta jutussa. Lehti otti ennakolta kantaa syyllisyyteen.

Kantelu 18.12.2014

Kantelu kohdistuu Aamupostin 16.12.2014 ilmestyneeseen juttuun oikeuskäsittelystä, jossa puitiin työpaikkakiusaamista Rautatiemuseossa. Lehti otsikoi jutun seuraavasti: Mielen pahoittaminen ei ole työturvallisuusrikos.

Kantelijan mukaan Aamuposti on rikkonut hyvää journalistista tapaa. Kantelija vetoaa Journalistin ohjeiden kohtaan 4 journalistin asemasta. Kantelijan mukaan jutun kirjoittanut toimittaja on oikeusjutussa syytettynä olleen ystävä. Kantelijan mukaan toimittaja kirjoitti puolueellisesti, toista osapuolta kuulematta.

Kantelija pitää jutun otsikkoa loukkaavana. Hän on pyytänyt lehteä muuttamaan otsikon, mutta lehti ei ole suostunut siihen.

Sanomalehti Aamupostin vastaus 14.1.2015

Päätoimittaja Joonas Romppanen toteaa vastauksessaan kanteluun toimittajan asemasta, että jutun kirjoittaja ei ole rikoksesta syytetyn ystävä ja on ollut tämän kanssa tekemisissä vain työasioissa, oman arvionsa mukaan noin kerran vuodessa.

Päätoimittajan mukaan jutun ensimmäisessä kappaleessa ei ennakoida tuomiota vaan käydään haastehakemukseen nojaten läpi kaikki vaihtoehdot, jotka tuomioistuimella on käytettävissään. Päätoimittajan mukaan jutun otsikko on sitaatti syytetyn asianajajalta. Tämä käy ilmi hänen mukaansa jutun toiseksi viimeisestä kappaleesta.

Päätoimittaja sanoo, että otsikon laittaminen lainausmerkkeihin olisi korostanut sen sitaattiluonnetta. Päätoimittajan mukaan väite ei kuitenkaan ole perusteeton ja sille löytyy jutun sisällöstä kate.

Ratkaisu

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 35: Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen.

Aamuposti-lehti raportoi yksityiskohtaisesti työpaikkakiusaamista koskenutta oikeudenkäyntiä, jonka päätös oli tulossa kahden kuukauden kuluttua. Lehti totesi jutun otsikossa ilman lainausmerkkejä, että mielen pahoittaminen ei ole työturvallisuusrikos.

Julkisen sanan neuvosto ei voi ottaa kantaa kantelijan väitteeseen syytetyn ja jutun kirjoittaneen toimittajan ystävyydestä, koska sille ei ole esitetty riittäviä perusteita. Päätoimittaja Joonas Romppasen mukaan toimittaja on ollut yhteydessä syytettyyn vain työasioissa noin kerran vuodessa.

Neuvosto toteaa, että jutun otsikko ei ole lainaus syytetyn puolustusasianajajalta ja että sille ei löydy katetta jutusta. Tästä syystä otsikko ottaa ennalta kantaa syyllisyyteen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamuposti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkam ja Salla Vuorikoski.