5585/SL/14

Vapauttava

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Kantelu 17.9.2014

Kantelu kohdistuu Kymen Sanomissa 7.9.2014 julkaistuun Mata Jarin kolumniin ”Siipien havinaa”. Kantelijan mukaan Kouvola-talossa järjestetyistä enkelimessuista kirjoitettu kolumni rikkoo Journalistin ohjeita, joissa käsitellään tosiasioiden erottamista mielipiteistä, samanaikaista kuulemista ja ihmisarvoa.

Teksti on kantelun mukaan monellakin tavalla herjaava, vähättelevä ja nimittelevä. Lehden päätoimittajaan on oltu yhteydessä ja hän on luvannut viedä palautteen eteenpäin kirjoittajalle. Kantelun mukaan päätoimittaja kuitenkin oli sitä mieltä, että kolumnin voi kirjoittaa huumorilla ja vapaammin kuin muun tekstin, eikä pitänyt asiaa kovin vakavana eikä myöskään pahoitellut tai esittänyt anteeksipyyntöä.

Kantelijan mukaan kaikki messuille osallistujat ovat yksityisyrittäjiä, jotka maksavat lakisääteiset verot ja muut maksut, pitävät yllä ammattitaitoaan koulutuksin ja kurssein, joten huijareiksi nimittely on todella loukkaavaa ja asiatonta.

Kymen Sanomien vastaus 3.11.2014

Päätoimittaja Pekka Lakka vastaa, että kyseessä on Jari Nenosen alias Mata Jarin pakina. Nenosen pakinoita julkaistaan Kymen Sanomissa sunnuntaisin. Kantelijan mukaan pakinateksti on herjaava, nimittelevä ja vähättelevä. Kantelija kertoo olleensa yhteydessä Kymen Sanomien päätoimittajaan. Tämä tieto ei pidä paikkaansa. Kantelija ei ole ollut yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Päätoimittaja Lakan vastauksen mukaan pakina on ulkoasultaan mielipidekirjoituksen mallinen. Pakinassa on kirjoittajan nimen lisäksi hänen kuvansa. Ulkoasultaan mielipidekirjoitus eroaa selkeästi esimerkiksi uutistekstistä. Lukijalle ei tässä voi syntyä harhakuvaa siitä, että pakina olisi uutisteksti. Myös kirjoitustapa ja -tyyli poikkeavat olennaisesti uutisteksteistä.

Pakina ei yksilöi kritiikkiä tai kohdista sitä yhteen, tunnistettavaan tahoon. Se käsittelee Lakan mukaan yleisellä tasolla ilmiötä, Kouvolassa pidettyjä enkelimessuja. Kirjoitus on kirjoittajan mielipide messuista ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Kuten journalistin ohjeissa todetaan, mielipidekirjoituksissa voi käsitellä asioita kriittisesti ilman kritiikin kohteen kannanottoa samassa yhteydessä.

Pakina ei päätoimittaja Lakan mukaan loukkaa kenenkään tunnistettavan henkilön ihmisarvoa tai vakaumusta. Kirjoittaja kirjoittaa yleisellä tasolla ilmiöstä, pakinan tyylikeinoin. Halutessaan enkelimessujen järjestäjillä olisi ollut mahdollisuus esittää oma kannanottonsa messuista ja pakinasta Kymen Sanomien mielipideosastolla. Sitä he eivät kuitenkaan tehneet.

Ratkaisu

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Kymen Sanomien julkaisema teksti kertoi ”mustan enkelin” kokemuksista hänen vierailtuaan enkelimessuilla. Kirjoittaja suhtautui kriittisesti esillä olleisiin palveluihin ja tuotteisiin. Hän käytti naisista alatyylisiä ilmaisuja kuten muijat ja ämmät. Miehiä hän nimitteli äijiksi. Tekstin lopussa kirjoittaja kertoo katselleensa touhua mustana enkelinä katon rajassa leijuen ja totesi, että ”Oli pidättelemistä, etten kusta losottanut päällensä”.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että lukijalle tehtiin selväksi toden ja sepitteen ero. Tämä ilmeni sekä tekstin ulkoasusta että sisällöstä. Kirjoittajan käyttämät alatyyliset ilmaisut eivät kuitenkaan kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin tai ihmisryhmiin. Tällä perusteella ja sanavapauden nimissä tämänkaltaisiakin tekstejä voi julkaista. Halutessaan kantelija olisi voinut tarjota omaa mielipidettään lehden julkaistavaksi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kymen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.