5506/SL/14

Vapauttava

Lehti julkaisi nettisivuillaan nimettömiin lähteisiin perustuneen jutun, jonka se kuvitti arkistokuvalla ja videolla julkiselta paikalta. Kuva ja kuvateksti vaihdettiin kahden tunnin sisällä jutun julkaisemisesta yleisöpalautteen vuoksi.

Kantelu 15.5.2014

Kantelu kohdistuu Lapin Kansan nettisivuillaan 8.5.2014 klo 16 julkaisemaan uutiseen ”RoPS-fanien kielenkäyttö suututti perheenisän”. Jutussa kerrottiin, että kaupungin jalkapallojoukkueen kannattajat käyttäytyvät huonosti katsomossa. Kannattajia kutsuttiin uutisessa vieraille törkeästi puhuvaksi ja haistattelevaksi känniporukaksi. Lähteenä oli mielensä pahoittanut perheenisä, joka oli ollut yhteydessä sekä jalkapalloseuraan että lehteen. Lehti kuvitti uutisen arkistokuvalla ja videolla seuran fanikatsomosta. Kuvatekstissä kerrottiin faniryhmän nimi.

Kantelija oli yhteydessä lehteen välittömästi jutun ja kuvamateriaalin julkaisemisen jälkeen ja vaati koko jutun poistamista. Juttua korjattiin myös muun yleisöpalautteen vuoksi kahdesti, ensin vaihdettiin kuvateksti, sitten vielä kuva ja sille tehtiin uusi teksti.

Kantelija ei ole tyytyväinen lehden korjaaviin toimiin, koska fanivideota ei poistettu jutun yhteydestä.

Kantelijan perustelee vaatimustaan sillä, että hän ja monet muut faniryhmän jäsenet olivat tunnistettavissa kuvasta ja videosta. Heidät leimattiin huonosti käyttäytyviksi humalaiseksi nuorisojoukoksi, jota lapset pelkäävät niin, etteivät uskalla tulla seuraaman otteluita.

Kantelijan mukaan lehti ei ole pyrkinyt totuudelliseen tiedonvälitykseen yhdistäessään arkistokuvamateriaalin ja nimettömän lähteen väitteet. Hänen mukaansa lehden olisi pitänyt suhtautua lähteeseen kriittisesti. Kantelija väittää myös, että yleisö ei pystynyt erottamaan sepitettä ja tosiasioita jutun pohjalta. Kantelija vetoaa vielä yksityisyyden suojaan julkista materiaalia käytettäessä, etenkin kun mukana oli alaikäisiä. 

Lapin Kansan vastaus 3.6.2014

Päätoimittaja Antti Kokkonen toteaa, että Lapin Kansan julkaisema nettijuttu perustui nimettömän lähteen yhteydenottoon. Tämä oli ollut yhteydessä myös jalkapalloseuraan. Toimitus oli saanut vahvistuksia jalkapallokatsomon asiattomasta menosta myös muista lähteistä. Päätoimittajan mukaan yksittäisten, yli-innokkaiden fanien huono käyttäytyminen urheilukatsomoissa on yleismaailmallinen ilmiö, johon oli nyt kiinnitetty paikallista huomiota.
Toimittaja haastatteli juttuun Rovaniemen Palloseuran urheilu- ja markkinointijohtajaa ja yritti saada kommentteja myös näkyvän faniryhmän kahdelta edustajalta. Heitä tavoiteltiin tekstiviesteillä ja Facebookin välityksellä, mutta fanit eivät halunneet kommentoida juttua.

Toimitus kuvitti uutisen lehtikuvalla RoPS:n fanikatsomosta. Kuvatekstissä luki: ”RoPS:n faniryhmä on nimeltään Bingo Boys. Se syntyi pari vuotta sitten. Sen edeltäjä oli kannattajaryhmä Tokka.”

Päätoimittajan mukaan toimitukseen alkoi tulvia soittoja heti jutun julkaisemisen jälkeen ja 17.40 toimitus muutti jutun kuvatekstiksi seuraavasti: ”RoPS:n pelit herättävät tunteita puoleen ja toiseen. Kuva on yleiskuva RoPS:n kannatusjoukoista, yksittäinen julkaistu kritiikki ei kohdistu yksilöidysti kuvassa oleviin henkilöihin.”

Yleisö ei kuitenkaan rauhoittunut. Päätoimittajan kertoo, että lopulta alkuperäinen fanikatsomokuva vaihdettiin klo 18 kokonaan toiseen aiheeseen ja kuvatekstiksi jätettiin ”RoPS:n pelit herättävät tunteita puoleen ja toiseen”. Päätoimittajan mukaan kantelija vaati vielä tämän jälkeen jutun ja videon poistamista. Siihen ei suostuttu, koska samalla olisi annettu päätösvalta jutun julkaisemisesta ulkopuolisille.

Päätoimittaja muistuttaa, että urheilukatsomossa saa ottaa vapaasti valokuvia ja videoita.
Hän toteaa myös, että sen kummemmin juttu kuin videokaan ei leimaa yksittäistä kannattajaa. Missään ei väitetä, että kaikki kannattajat käyttäytyisivät huonosti.

Ratkaisu 

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita. 

Lapin Kansa julkaisi nettisivuillaan ennakkouutisen,  jossa viitattiin seuraavana päivänä painetussa lehdessä julkaistuun juttuun. Nettijutussa oli arkistokuva ja video jalkapallojoukkueen fanikatsomosta. Joukkueen kannattajat olivat tunnistettavissa kuvasta. Jutussa kerrottiin perheenisän pahoittaneen mielensä fanien törkeästä käytöksestä kotiottelussa, jota hän oli ollut katsomassa lastensa kanssa. Kantelija oli yhteydessä lehden toimitukseen heti jutun julkaisemisen jälkeen ja vaati koko jutun ja kuvamateriaalin poistamista. Lapin Kansa vaihtoi ensin kuvatekstin ja sitten fanikuvan. Kantelija ei ole tyytyväinen lehden toimintaan asiassa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehdellä oli oikeus tehdä juttu nimettömien lähteiden tietojen pohjalta. Se saattoi myös julkaista valokuvan ja videon urheilutapahtumista, koska ne ovat julkisia tilaisuuksia. Juttu ja siihen yhdistetty arkistokuva-aineisto eivät sisältäneet arkaluonteisia tietoja kantelijasta tai muista faneista, joten lehti ei rikkonut yksityisyyden suojaa.

Lehti toimi huomaavaisesti, kun se vaihtoi nopeasti nettijutun pääkuvan ja kuvatekstin yleisöpalautteen vuoksi. Lehti olisi myös voinut poistaa videon, mutta jutun editoinnin jälkeen videonkin rooli muuttui neutraaliksi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Jussi Lankinen, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.