5410/AL/14

Langettava

Lehti käytti videouutisensa kuvituksena kolme vuotta vanhaa arkistomateriaalia, joka yhdisti kantelijan aiheetta tuoreeseen oikeudenkäyntiin. Kantelija oli tunnistettavissa kuvasta. Lehti poisti kantelijan kuvan, mutta ei kertonut editoinnista eikä maininnut arkistokuvien käytöstä.

Kantelu 18.12.2013 

Kantelu kohdistuu 7 päivää -lehden verkkosivuilla ja Fox-kanavalla 10.-13.1.2014 esillä olleeseen oikeudenkäyntiuutiseen. Siinä käsiteltiin entisen jääkiekkoilijan pahoinpitelyoikeudenkäyntiä, josta hän sai vapauttavan tuomion. Jutun kuvituksena käytettiin arkistomateriaalia kiekkoilijan aiemmasta, kolmen vuoden takaisesta oikeudenkäynnistä, joka ei liittynyt 9.1. uutisoituun oikeudenkäyntiin. Jutussa ei kerrottu, että kuvat olivat arkistomateriaalia.

Kantelija oli ollut asianosaisena jääkiekkoilijaa vastaan vuonna 2011 nostetussa pahoinpitelyoikeudenkäynnissä. Seiska Newsin kuvat olivat peräisin tästä oikeudenkäynnistä. Kantelija katsoo olevansa tunnistettavissa yhdestä kuvasta ja toteaa lehden rikkoneen hänen yksityiselämän suojaansa julkaisemalla kuvan, joka yhdisti hänet virheellisesti uuteen oikeudenkäyntiin.

7 päivää -lehden vastaus 22.1.2014

Lehden päätoimittaja Marko Petäjäjärvi myöntää, että kantelijan kuva on julkaistu yhteydessä, johon kantelijalla ei ollut osuutta. Päätoimittaja perustelee kuvamateriaalin julkaisua käytännön syillä. Vaikka lehti oli seurannut oikeuskäsittelyä, sillä ei ollut toimittajaa paikalla, kun päätös julkaistiin. Päätoimittaja toteaa, että toimitus sai kantelijan sähköpostiviestin ja otti yhteyttä kantelijaan, mutta ei saanut vastausta kyselyihinsä. Lehti kuitenkin poisti kantelijan kuvan videomateriaalista, koska oletti kantelijan yhteydenoton liittyneen kuvan julkaisuun.
 
”Kuvan rajaamisen ja hitaan kohdistamisen vuoksi myös silloisen jutun asianomistaja, kantelija NN näkyi videon alussa n. 2 sekunnin ajan.”

Päätoimittajan mukaan kantelijan ovat voineet tunnistaa vain jo hänet tuntevat henkilöt, ” jotka lienevät tietoisia po. aiemmasta oikeudenkäynnistä muutenkin, joten mitään sekaannuksen vaaraa käytännössä ei sinänsä ole käsillä”.

Ratkaisu 

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita. 

Seiska News julkaisi oikeudenkäyntiuutisessaan kuvan kantelijasta 7 päivää -lehden verkkosivulla ja Fox-kanavalla. Kuva oli nähtävissä verkossa kolme päivää. Kuvassa kantelija esiintyy asianosaisena ja rikoksen uhrina. Kuva oli otettu kolme vuotta aiemmassa oikeudenkäynnissä, jossa syytettynä oli sama entinen jääkiekkoilija kuin Seiska Newsin uutisessa. Jutussa ei sanottu, että kyseessä oli arkistokuva.
 
Kantelija otti yhteyttä toimitukseen. Lehti toimi vastuullisesti ja poisti oma-aloitteisesti kantelijan kuvasta, mutta ei kertonut editoinnista eikä siitä, milloin ja miten juttua oli korjattu. Lehti unohti myös merkinnän arkistokuvista.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että toimitus yhdisti kantelijan asiattomasti oikeudenkäyntiin, johon hän ei liittynyt millään tavoin. Vaikka kantelijan kuva näkyi ruudussa vain pari sekuntia, se ei vähennä hänelle aiheutunutta vahinkoa, koska juttuun saattoi palata verkossa kolmen päivän ajan. Kuva oli myös kenen tahansa tallennettavissa, monistettavissa ja levitettävissä.

Jos toimitus käyttää arkistokuvaa, on hyvän tavan mukaista kertoa se yleisölle. Tässä tapauksessa lehti käytti kuvaa myös harhaanjohtavasti eikä kertonut juttuun tekemästään korjauksesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että lehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.