5387/YLE/13

Vapauttava

Kantelija ei saanut esiintyä suorassa tv-keskustelussa siinä asiantuntijaroolissa, jossa hänet oli ohjelmaan alun perin kutsuttu. Kantelijalle esitettiin useita kysymyksiä, joihin hän olisi voinut vastata myös haluamassaan asiantuntijaroolissa.

Kantelu 15.12.2013 ja lisätiedot 11.4.2014

Kantelu kohdistuu Yleisradion A2 Eroiltaan 13.12.2013. Kantelija osallistui avioeroaiheiseen kaksituntiseen suoraan televisiokeskusteluun, johon hänet oli kutsuttu ns. follo-sovitteluun erikoistuneen kollegansa tilalle. Tämä jääväsi itsensä, koska oli ollut osallisena yhden keskustelijan oikeusjutussa.  

Kantelija kertoo tehneensä taustatoimittajalle selväksi, että hän tulee mukaan vain sovittelun asiantuntijana, ei keskustelemaan avioerolapsen vieraannuttamisesta toisesta vanhemmastaan. Kantelija myöntää kuitenkin ennakkoon suostuneensa kommentoimaan ohjelmassa esille tulevia kysymyksiä myös tuomarin näkökulmasta. Hänelle esitettiin kysymyksiä kuitenkin vain tuomarina, eikä hän pyynnöistään huolimatta saanut muita puheenvuoroja. Tästä syystä hän profiloitui ohjelmassa ainoastaan tuomariksi, ei erosovittelun asiantuntijaksi. Kantelija protestoi kohteluaan, kun hänet saatettiin ohjelman puolessavälissä vastaamaan katsojien kysymyksiin netissä.

Kantelijan 11.4.2014 toimittamista lisätiedoista käy ilmi, että hän sai suoraa lähetystä edeltävänä päivänä sähköpostilla koosteen ohjelman sisällöstä ja osallistujista. Hänen nimensä ei ollut mukana.
Tiedusteltuaan sähköpostitse, tuleeko hän ohjelmaan, kantelija sai vastaukseksi pahoittelut unohduksesta ja myöntävän vastauksen. Kantelijan roolia keskustelussa ei kuvattu vastauksessa.

Kantelija katsoo, että hänen oikeuksiaan haastateltavana on loukattu ja hänet oli harhautettu mukaan keskusteluun. Hän oli yhteydessä Yleisradioon ohjelman jälkeen.

Yleisradion vastaus 22.1.2014 ja lisätiedot 10.4.2014

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen vastaa, että kantelija pyydettiin mukaan ohjelmaan edustamaan huoltoriitoja käsittelevän tuomarin näkökulmaa sekä sovitteluhankkeisiin perehtyneen henkilön näkemyksiä keskustelunaiheista.

Päätoimittajan mukaan taustatoimittaja oli selvittänyt kantelijalle haastateltavan roolia sekä ohjelmassa käsiteltäviä asioita. Jääskeläisen mukaan kantelijalle ei luvattu, että juontajat ottaisivat follo-sovittelun esille. Sen sijaan kantelijaa kannustettiin olemaan itse aktiivinen ja tuomaan esiin tärkeänä pitämänsä sovittelu omissa puheenvuoroissaan.

Lisäksi päätoimittaja korostaa keskusteluun osallistuneille muistutetun, että 18 henkilön studiokeskustelu on foorumi, jossa käsikirjoituksen painotukset saattavat muuttua vierailijoiden oman aktiivisuuden ja keskustelutilanteen mukaan.  Tämän kertoi myös ohjelman tuottaja studiovieraille ennen ohjelmaa. Käsikirjoituksen pääpointit lähetettiin kaikille vieraille etukäteen sähköpostissa sekä jaettiin vielä ennen lähetystä jokaiselle luettavaksi.

Yleisradion Julkisen sanan neuvostolle 10.4.2014 toimittaman täydennyksen mukaan keskustelijoille on lähetetty sähköpostit 2.12.2013 ja 3.12.2013. Ensimmäisessä kerrottiin ohjelman sisällöstä ja esiteltiin osallistujat. Tästä viestistä puuttui kantelijan nimi keskustelijana. Toisessa oli ohjelman käsikirjoitusluonnos ja kantelijan nimi.

Ratkaisu

Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi (JO 17).
 
Kantelija kutsuttiin Yleisradion suoraan tv-keskusteluohjelmaan. Taustatoimittajan ensimmäisessä yhteydenotossa kantelijaa pyydettiin puhumaan erosovittelusta. Kantelija suostui, mutta teki selväksi, että osallistuu keskusteluun vain, jos saa näkyvyyttä follo-sovittelumetodille.

Ohjelman ensimmäisen tunnin aikana kantelijalle osoitettiin kuusi kysymystä, joihin häntä pyydettiin vastaamaan tuomarin ominaisuudessa. Kantelija ei saanut puheenvuoroa, jossa olisi voinut esitellä erosovittelua, jonka asiantuntijana hän oli lupautunut keskusteluun. Ohjelman toisen tunnin kantelija vastasi netissä yleisön kysymyksiin, kuten oli ennalta sovittu.

Julkisen sanan neuvoston mielestä Yleisradio on toiminut huolimattomasti ja ylimalkaisesti. Tätä osoittaa muun muassa kantelijan unohtaminen ohjelmaan kutsuttujen henkilöiden nimilistasta. Kantelijalla on ollut perusteet tuntea tulleensa jopa harhaanjohdetuksi.
Neuvosto katsoo, että Yleisradion on syytä tarkistaa toimituksellisia menettelytapojaan ja sisäistä ohjeistustaan.

Journalistin ohjeissa mainittuja haastateltavan oikeuksia on kunnioitettava myös nopeasti muuttuvissa journalistisissa tilanteissa. Keskusteluun osallistujille ohjelman lähetyspäivänä toimitettu käsikirjoitusluonnos osoittaa kuitenkin, että Eroillan toteutunut rakenne ja sisältö eivät juuri muuttuneet suunnitellusta.
 
Julkisen sanan neuvosto toteaa kuitenkin, että kantelija oli ilmoittanut keskustelussaan taustatoimittajan kanssa suostuvansa kommentoimaan kysymyksiä myös tuomarin ominaisuudessa. Kantelija sai lisäksi suorassa ohjelmassa lukuisia puheenvuoroja. Hän olisi voinut ottaa niissä esille haluamiaan näkökohtia.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 
 
Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Anssi Halmesvirta, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Marja Irjala, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.