5095A/SL/13

Langettava

Lehti kertoi, että Suomeen ollaan perustamassa uutta puoluetta. Kantelijan sanottiin liittyneen oma-aloitteisesti puoluetta perustavaan ryhmään. Tiedot eivät pitäneet paikkaansa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoja riittävän hyvin. Toimitus yritti korjata virheensä poistamalla vanhan jutun, mikä on vastoin neuvoston linjausta.

Kantelu 5.1.2013

Kantelijana on kansanedustaja James Hirvisaari. Hänen mukaansa Turun Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa julkaistessaan 26.11.2012 uutisen “Kansallismielinen suomidemokraatit rekisteriin tänään” ja kertoessaan siinä uuden puolueen synnystä sekä perussuomalaisen oletetusta roolista siinä. Jutussa väitettiin, että kantelija olisi mukana perustamassa Suomidemokraatteja. Jutun kuvituksena oli kantelijan valokuva.

Kantelun mukaan Turun Sanomat pyrki mustamaalaamaan perussuomalaisia poliitikkoja ja aiheuttamaan vahinkoa sekä jutussa mainituille poliitikoille että koko puolueelle. Kaikki Turun Sanomien alkuperäisen uutisen perussuomalaisia koskevat väitteet olivat virheellisiä. Kantelijan mukaan häneen ei oltu yhteydessä ennen uutisen julkaisua, eikä väitteiden todenperäisyyttä muutoinkaan ollut tarkistettu.

Kantelijan mielestä lähteenä käytetty nimetön “tiedote” oli laadultaan tasoton, mutta silti sen sisältämät tiedot uutisoitiin faktoina. Tämä on kantelijan mukaan osoitus toimittajan pahantahtoisuudesta. Uutisen pääkuva kantelijasta leimasi hänet ja teki virheen entistäkin vakavammaksi. Kantelija myös huomauttaa, että muutama muu lehti soitti hänelle jo edellisellä viikolla tarkistaakseen asian todellisen laidan.

Kantelija kertoo ottaneensa välittömästi uutisen julkaisun jälkeen yhteyttä Turun Sanomien päätoimittajaan, joka lupasikin korjata asian heti. Näin myös tapahtui. Kantelija pitää kuitenkin virhettä niin vakavana, että pelkkä virheen korjaus ei riitä, vaan hän haluaa neuvoston ratkaisun Turun Sanomien menettelystä.

Turun Sanomien vastaus 5.2.2012

Vastaava päätoimittaja Kari Vainio vastaa, että alkuperäinen uutinen oli tehty toimitukseen saapuneen luotettavalta vaikuttaneen tiedotteen perusteella. Kantelija ja Turun Sanomien päätoimittaja Riitta Monto olivat verkkojutun julkaisuhetkellä samassa tilaisuudessa. Kantelija kertoi tilaisuuden tauolla asiasta Montolle, joka otti välittömästi yhteyttä toimitukseen. Tämän jälkeen toimitus teki asiasta verkkosivulle uuden jutun, jonka lopussa todetaan, että ”Uutista on päivitetty. Aiemmin julkaistu versio sisälsi osin virheellistä ja toteennäyttämätöntä tietoa.” Korjatussa jutussa kuultiin kantelijaa.

Jälkeenpäin arvioiden toimituksen olisi päätoimittaja Vainion vastauksen mukaan pitänyt varmistaa tiedotteen alkuperä ja sen sisältämien tietojen todenperäisyys. Toimitus kuitenkin poisti heti yhteydenoton jälkeen viittaukset kantelijaan sekä myös muihin henkilöihin. Lisäksi korjattuun juttuun saatiin kantelijalta hänen lausuntonsa.

Kantelijan viittaus muiden lehtien yhteydenottoihin häneen tässä asiassa oli tapahtunut jo aikaisemmin, ennen toimituksille lähetettyä edellä mainittua tiedotetta.

Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Turun Sanomat julkaisi verkossa uutisen uuden puolueen perustamisesta ja kantelijan, perussuomalaisen kansanedustajan, liittymisestä oma-aloitteisesti sitä perustavaan ryhmään. Lehti kuvitti uutisen valokuvalla kantelijasta. Jutun mukaan “Puolueen perustamista on suunniteltu Facebook-ryhmässä, johon on liittynyt oma-aloitteisesti useita perussuomalaisten luottamushenkilöitä sekä tunnettuja rikollisjärjestöjen ja skinhead-liikkeen jäseniä”. Tiedot kantelijan liittymisestä uuden puolueen perustajaryhmään eivät pitäneet paikkaansa. Häntä ei myöskään kuultu ennen jutun julkaisua. Uutinen perustui toimitukselle lähetettyyn tiedotteeseen. Lehti korvasi virheellisen jutun uudella, kun kantelija otti yhteyttä toimitukseen.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kansanedustajan nimeäminen uuden, kilpailevan puolueen perustajaksi on vakava väite, jonka takia kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Sen takia toimituksen olisi ehdottomasti pitänyt tarkistaa tiedot erityisen huolellisesti ennen julkaisemista ja antaa kantelijalle mahdollisuus kommentoida asiaa samassa yhteydessä.

Vakavan virheen paljastuttua lehti poisti virheellisen uutisen ja korvasi sen uudella jutulla, jonka lopussa oli seuraava maininta: “Uutista on päivitetty. Aiemmin julkaistu versio sisälsi osin virheellistä ja toteennäyttämätöntä tietoa.” Neuvoston mielestä toimitus vähätteli laiminlyöntiään, kun se ei kertonut lukijalle lainkaan alkuperäisen jutun virheistä. Neuvoston linjauksen mukaan jutun poistaminen verkosta ei ole virheen korjaamista. (Nya Ålandin päätös alla)

Yhteenvetona neuvosto toteaa, että Turun Sanomat löi laimin julkaisemiensa tietojen tarkistamisen, kantelijan samanaikaisen kuulemisen ja virheen asianmukaisen korjaamisen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva Timo Huovinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila ja Salla Vuorikoski.

Langettava 4598/SL/11 Nya Åland Julkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjausta ja nimen suojaa koskevassa asiassa. Lehti teki ison virheen, mutta korjasi sen heti seuraavana päivänä poikkeuksellisen näkyvästi printtilehdessä. Virheellinen uutinen julkaistiin myös verkkolehdessä. Toimitus poisti uutisen, mutta ei korjannut sitä Journalistin ohjeiden mukaisesti.