5075/PL/12

Langettava

Kantelijat arvostelivat mielipidekirjoituksessaan kunnan sosiaalijohtajaa ja omaishoitajien yhdistystä. Yhdistys vastasi kritiikkiin omalla kirjoituksellaan. Kantelijat joutuivat siinä niin kielteiseen julkisuuteen, että heille syntyi oikeus omaan kannanottoon. Päätoimittajan olisi pitänyt neuvotella heidän kanssaan kannanoton sisällöstä. 

Kantelu 13.12.2012

Kantelijat saivat 31.10.2012 julki mielipidekirjoituksensa, jossa arvosteltiin kunnan suunnittelemia leikkauksia omaishoidon määrärahoihin. Siinä myös ihmeteltiin, että paikallinen omaishoitoyhdistys ei ollut ottanut kantaa asiaan. Yhdistys vastasi kantelijoille kirjoituksella, jonka lehti julkaisi 15.11.2012. Kantelijoiden mielestä kirjoituksessa annettiin väärää tietoa, mutta lehti ei julkaissut heidän vastinettaan eikä oikaissut tietoja.

Laukaa-Konneveden vastaus 7.1.2013

Päätoimittaja Arja Korpela kirjoittaa, että omaishoitajayhdistys sai käyttää tekstissään kantelijoiden nimiä, koska se oli vastaus heidän aikaisemmin laatimaansa kirjoitukseen. Korpelan mukaan yhdistyksen kirjoituksessa ei ollut virheitä, jotka olisi pitänyt oikaista. Hän katsoo, että kantelijoiden tarjoama vastine ei antanut kunnollista kokonaiskuvaa tapahtuneesta.

Toimitus ilmoitti kantelijoille, että yleisönosastossa pitkään jatkunut keskustelu omaishoidosta oli katkaistu. Kantelijat olivat päätoimittajan mukaan saaneet vuosien ajan äänensä kuuluviin lehdessä, niin yleisönosastossa kuin haastatteluissakin.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24). Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa (JO 25).

Kantelijat arvostelivat mielipidekirjoituksessaan ”Mikä on omaishoidon arvo” kunnan sosiaalijohtajaa, joka oli esittänyt omaishoidon määrärahojen supistamista. Sulkuihin laitetussa lauseessa nimellään esiintyneet kantelijat ihmettelivät myös omaishoitajayhdistystä, joka ”ei ollut ottanut mitään kantaa asiaan”. Yhdistys vastasi kantelijoille kirjoituksessaan ”Omaishoitajayhdistys kyllä toimii”. Siinä yhdistyksen edustajat kertoivat toimittaneensa kannanottonsa sosiaalijohtajalle. Kirjoituksessa tuotiin esiin, että kantelijat oli aiemmin erotettu yhdistyksestä, minkä jälkeen he olivat ottaneet yhteyttä poliisiin. Yhdistyksen edustajat kirjoittivat itsekin miettivänsä kääntymistä poliisin puoleen, koska kantelijat olivat siirtyneet yhdistyksen toimijoiden ”julkiseen, henkilökohtaiseen loukkaamiseen” lehtikirjoituksissa, kirjeissä ja mielenosoituksessa.

Kantelijat ovat olleet aktiivisesti mukana omaishoitojärjestöissä ja saaneet asialleen paljon julkisuutta. Toinen heistä on ollut ehdolla myös kunnallisvaaleissa ja toimii puolueensa paikallisyhdistyksen hallituksessa. He ovat arvostelleet päättäjiä ja virkamieskuntaa kärjekkäästi, joten myös heidän itsensä tulee sietää ankaraa kritiikkiä.

Kantelijoiden mielipidekirjoitus sisälsi virheen, jonka omaishoitajien yhdistys omassa vastauksessaan korjasi.  Tämän lisäksi yhdistys esitti kantelijoista väitteitä, jotka saattoivat heidät erittäin kielteiseen julkisuuteen. Neuvoston mielestä heille syntyi oikeus omaan kannanottoon. Heidän toimitukselle tarjoamansa teksti ei ollut julkaisukelpoinen sellaisenaan, mutta päätoimittajan olisi pitänyt neuvotella sen korjaamisesta eikä kategorisesti kieltäytyä sen julkaisemisesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Laukaa-Konnevesi on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila ja Salla Vuorikoski.