5046/SL/12

Langettava

Lehti kertoi kunnallisvaaliehdokkaan vaalikampanjasta. Juttu ei sisältänyt olennaista virhettä, mutta saattoi ehdokkaan niin kielteiseen julkisuuteen, että hänelle syntyi oikeus omaan kannanottoon. Päätoimittaja epäsi ehdokkaalta tällaisen mahdollisuuden.

Kantelu 2.11.2013 

Kantelu kohdistuu 23.10.2012 julkaistuun juttuun ”Kaljalla kaupunginvaltuustoon?”. Kantelija pyrki valtuustoon vihreiden listalta ja jakoi osana vaalikampanjaansa kansalaisille 2-tilavuusprosenttista olutta. Lehden mukaan oluen jakaminen rikkoi lakia, mitä kantelija pitää olennaisesti virheellisenä väittämänä. Hän pyysi toimitusta korjaamaan virheen, mutta näin ei tapahtunut. Päätoimittaja kieltäytyi myös vastineen julkaisemisesta.

Toimittaja ei kertonut kantelijalle, että häntä syytettäisiin rikoksesta, eikä kantelijan annettu vastata tällaiseen väitteeseen. Toimittaja kysyi kantelijan mukaan vain pari kysymystä, jotka eivät liittyneet kantelijan poliittisiin tavoitteisiin. Jutussa lehti veti kantelijan mielestä mutkat suoriksi, kun se väitti hänen kannattavan alkoholin vapautusta.

Demokraatin vastaus 30.11.2012

Päätoimittaja Juha Peltonen kirjoittaa, että toimittaja kuuli kummeksuvia kommentteja olutpulloja jakavasta ehdokkaasta ja lähti ottamaan asiasta selvää. Peltosen mukaan toimittaja esittäytyi ehdokkaalle ja esitti tälle kysymyksiä muun muassa oluen valmistuksesta ja alkoholipitoisuudesta. Toimittaja sai myös luvan ottaa kuvan ehdokkaasta. Demokraatti julkaisi juttunsa palstalla, jolla käsiteltiin vaalikampanjointiin liittyviä sattumuksia.

Seuraavana päivänä toimittaja otti yhteyttä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Viraston ylitarkastaja tulkitsi Peltosen mukaan alkoholilakia siten, että kotona valmistettu olut on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön, vaikka sen alkoholipitoisuus jäisikin alle 2,8 prosentin. Alkoholilaki määrittelee alkoholipitoiseksi sellaisen juoman, joka sisältää enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Ylitarkastaja oli viitannut myös elintarvikemääräyksiin ja sanonut asian valvonnan kuuluvan poliisille.

Toimittaja tutustui ehdokkaan vaaliesitteeseen ja verkkosivuihin. Ehdokas oli julkaissut kolme päivä ennen oluen jakamista blogitekstin ”Alkoholikulttuuri vapaammaksi”, jossa hän kertoi, miten kunnanvaltuusto voi edistää alkoholin vapautusta. Peltosen mielestä Demokraatin jutussa ei väitetty ehdokkaan kannattavan alkoholin täyttä vapautusta eli kaiken alkoholiin liittyvän lainsäädännön poistamista. Sen sijaan lehti päätoimittajan mukaan kertoi ehdokkaan kannattavan vapautusta, eli jollakin tavalla nykyistä vapaampaa alkoholipolitiikkaa.

Uutisen julkaisun jälkeen ehdokas kritisoi lehden toimintaa blogikirjoituksissaan ja Demari.fi:n Facebook-sivulla. Demokraatin toimittaja vastasi ehdokkaalle Facebookissa, että lehti kertoi uutisessaan aluehallintovirastolta saamansa tulkinnan oluen jakamisesta. Toimittaja myös lähetti ehdokkaalle vastauksen antaneen virkamiehen yhteystiedot. Toimittaja yritti itsekin tavoitella virkamiestä uudestaan varmistaakseen, oliko aluehallintoviraston tulkinta muuttunut aikaisemman yhteydenoton jälkeen.

Peltonen lähetti ehdokkaalle 25.10.2012 sähköpostiviestin, jossa totesi, että juttu perustui ehdokkaalta itseltään saatuihin haastattelulausuntoihin ja tämän vaaliesitteeseen. Päätoimittaja totesi, ettei uutisessa ollut oikaistavaa. Samat asiat hän kertoi ehdokkaalle myös puhelimessa.

Peltonen lisää, ettei oikaisun julkaiseminen viimeisessä ennen vaaleja ilmestyneessä Demokraatin numerossa 26.10. olisi ollut mahdollistakaan. ”Iltapäivällä 25.10. toimituksen resurssit olivat täydessä käytössä seuraavan päivän vaalinumeron tekemisessä. Jo pitkään oli ollut tiedossa, ettei kaikki lehteen suunniteltu aineisto mahdu – –”, päätoimittaja kirjoittaa. Päätoimittaja ei kertomansa mukaan tarjonnut ehdokkaalle oikaisun tekemistä tai vastineen julkaisemista vaalien jälkeen ilmestyvissä lehdissä, koska pyyntö kohdistui vain 26.10. ilmestyvään lehteen. Peltonen arveli, ettei ehdokas olisi ollut kiinnostunut asian käsittelemisestä myöhemmin ilmestyvissä lehdissä.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24).

Jutussa kerrottiin kunnallisvaaliehdokkaan (kantelijan) kannattavan alkoholin vapautusta ja lainattiin hänen blogiaan. Lehti kuvaili, kuinka ehdokas oli jakanut Helsingin päärautatieaseman edessä ohikulkijoille pulloittain itse panemaansa olutta. Toimittajan mukaan ehdokas kannattaa byrokraattisten esteitten purkamista ja käytännössä sivuuttaa tällaisia esteitä itsekin, ”sillä itsepantu olut kuuluu alkoholilain mukaan vain omaan, yksityiseen käyttöön”.

Kantelija on omissa blogikirjoituksissaan todennut, että oluen jakaminen ilmaiseksi kuuluu lain harmaalle alueelle. Hän on myös kertonut saaneensa viranomaisilta erilaisia vastauksia kysymyksiin jakamisen laillisuudesta. Neuvoston mielestä Demokraatilla oli perusteet luottaa omaan viranomaislähteeseensä.

Kantelija on kirjoittanut blogissaan, miten kunnanvaltuusto voisi edistää alkoholin vapautusta ja samalla viedä suomalaista juomakulttuuria ”keskieurooppalaisempaan suuntaan”. Neuvoston mielestä blogista löytyi katetta Demokraatin tulkinnalle: ehdokas kannattaa alkoholin vapautusta, eli nykyistä vapaampaa alkoholipolitiikkaa. Toimituksella oli oikeus valita juttuun oma näkökulmansa kantelijan haastattelun jälkeen, kun se oli tehnyt asiaan liittyviä selvityksiä.

Päätoimittajan vastauksen mukaan lehti ei edes olisi voinut julkaista oikaisua toimituksen resurssi- ja palstatilapulan vuoksi. Journalistin ohjeiden mukaan olennainen virhe on korjattava heti verkossa. Oikaisulle on löydyttävä tilaa myös printtilehdestä, jos virhe on julkaistu siellä. Neuvosto muistuttaa, että resurssipula ei vapauta tiedotusvälinettä oikaisuvelvollisuudesta. Tässä tapauksessa oikaisua ei tarvinnut tehdä, sillä lehden juttu ei sisältänyt olennaista virhettä.

Tiedotusvälineiden kuuluu arvioida kunnallisvaaliehdokkaiden toimia ja vastuullisuutta. Lehden arvio siitä, että kantelija oli rikkonut lakia, oli kuitenkin niin kriittinen, että lehden olisi pitänyt kuulla häntä samassa yhteydessä. Kun lehti ei tehnyt näin, kantelijalle syntyi oikeus omaan kannanottoon eli vastineeseen. Lehden vastuuta korostaa se, että päätoimittajan kertoman mukaan toimituksessakin oli herännyt epäilys alkoholilain oikeasta tulkinnasta. Vaatimus oman kannanoton julkaisemisesta tuli kuitenkin päätoimittajan tietoon niin myöhään, että se ei olisi ehtinyt seuraavan päivän lehteen. Tämä ei kuitenkaan vapauttanut lehteä julkaisuvastuusta. Kantelijan kannalta olisi ollut kohtuullista, että hänelle olisi tarjottu mahdollisuutta saada oma näkemyksensä julki myöhemmin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Demokraatti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Riikka Kaihovaara, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.