4894/SL/12

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaisesta tiedonvälityksestä ja lähdemateriaalin käyttämisestä. Jutussa kerrottiin, että vasenkätisyys pilaa elämän. Toimitus halusi herättää uutisen avulla keskustelua, mutta esitti asian tavalla, joka saattoi johtaa harhaan. Lehdellä oli kuitenkin oikeus tehdä omia tulkintojaan käyttämästään lähdemateriaalista ja valita juttuun oma näkökulmansa. 

Kantelu 20.5.2012

Kantelija pitää 20.5.2012 julkaistua juttua ”Tässä syyt, miksi vasenkätisyys pilaa elämän” erittäin loukkaavana, provosoivana ja haittaa aiheuttavana. Hänen mukaansa yksipuolinen kirjoitus leimasi vasenkätiset ilmeisen negatiivisesti ja törkeällä tavalla. Vasenkätisyys on ominaisuus, jolle kukaan ei voi mitään. Se voi jatkossa kuitenkin olla haitaksi esimerkiksi työnhaussa, jos joku ottaa tosissaan Ilta-Sanomien kirjoituksen.

Kantelija ihmettelee lehden tapaa viitata lähteeseen, josta ei löytynyt väitettyjä tietoja. Tutkimukseen, johon Ilta-Sanomat jutussaan viittasi, kantelija ei yrityksestään huolimatta päässyt netissä tutustumaan. Hänen mielestään vasenkätisyyden ei ole todettu pilaavan elämää.

Ilta-Sanomien vastaus 18.6.2012

Päätoimittaja Tapio Sadeojan mukaan jutussa esitettiin seikkoja, joiden perusteella vasenkätisten voi katsoa olevan oikeakätisiä heikommassa asemassa joillakin elämän osa-alueilla. Hän ei pidä kirjoitusta vakavahenkisenä uutisjuttuna, vaan katsoo sen toteuttavan journalismin viihteellistä ja sosiaalista tarkoitusta. Sadeoja uskoo keskivertolukijan ymmärtäneen, etteivät vasenkätiset suinkaan ole elämässä kategorisesti oikeakätisiä heikommassa asemassa.

Päätoimittaja kertoo, että jutun tarkoitus oli herättää keskustelua. Sen lopussa esitettiinkin kysymys: ”Oletko sinä kärsinyt huonoa kohtelua vasenkätisyyden takia?” Juttua kommentoitiin Sadeojan mukaan poikkeuksellisen ahkerasti. Lehden verkkosivuille kommenttinsa kirjoitti 389 henkilöä, ja 179 henkilöä suositteli juttua Facebookissa. Kommentoijien kokemukset vahvistivat Sadeojan mielestä jutulla olevan pohjaa, sillä he esimerkiksi kertoivat opettajan lyöneen vasenkätisiä karttakepillä sormille.

Jutun tietolähteenä mainittuun Buzzfeed-sivustoon toimitus suhtautui päätoimittajan mukaan sillä kriittisyydellä, mitä juttu ansaitsi. Jutun ei ollut tarkoitus loukata vasenkätisiä. Päätoimittaja myös katsoo, ettei siinä sekoitettu tosiasioita mielipiteisiin tai sepitteelliseen aineistoon.

Ratkaisu

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12).  Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Jutussa väitettiin vasenkätisten häviävän oikeakätisille melkein kaikilla elämän osa-alueilla. Tätä ei pidetty ihmeenä, sillä ”elämmehän oikeakätisten dominoimassa maailmassa”. Buzzfeed-sivuston kerrottiin jutussa listanneen vasenkätisyyden ”pimeän puolen”. Sen jälkeen lueteltiin viisi vasenkätisten koettelemusta: lyhyempi elinikä, mielenterveys- ja koulunkäyntiongelmat, pelkotilat ja joissakin osissa maailmaa kohdalle tuleva kulttuurinen taakka. Tekstin lopussa pyydettiin vasenkätisiä kertomaan saamastaan huonosta kohtelusta. Jutun kuvassa vasenkätiseksi tulkittava koululainen oli uuvahtanut pulpetin ääreen.

Juttu antoi vasenkätisten elämästä korostetun synkän kuvan. Päätoimittajan vastauksen perusteella synkistelyn avulla yritettiin provosoida lukijat vastaamaan lehden kyselyyn. Se ei kuitenkaan kohdistunut yksittäisiin henkilöihin, eikä sitä neuvoston mielestä ollut kirjoitettu loukkaamistarkoituksessa.

Lehdessä ei kerrottu, mihin Buzzfeed-sivuston artikkeleihin täsmällisesti juttu perustui. Buzzfeed on lähtökohdiltaan viihteellinen sivusto, jonne linkitetään artikkeleita muista lähteistä. Hakusanaa käyttämällä sivustolta löytyi vasenkätisyyteen liittyviä artikkeleita, joissa kerrottiin sekä ominaisuuden eduista että haitoista. Ilta-Sanomat viittasi lähteeseensä niin yleisellä tasolla, että jutun tietojen tarkistaminen osoittautui erittäin vaikeaksi. Neuvoston selvityksen perusteella Buzzfeed-sivustolta ei löytynyt suoraa vahvistusta Ilta-Sanomien uutisjutun väitteelle, jonka mukaan vasenkätiset häviäisivät oikeakätisille melkein kaikilla elämän osa-alueilla, saatikka että vasenkätisyys pilaisi elämän.

Juttu vasenkätisyydestä muistutti terveysuutista. Päätoimittajan mukaan sitä ei ollut tarkoitettu ”vakavahenkiseksi uutisjutuksi”, mutta lukijan oli vaikea hahmottaa tätä. Neuvoston mielestä tällaiset jutut syövät journalismin uskottavuutta. Toimituksella on kuitenkin oikeus valita juttujensa näkökulmat ja käyttää lähdemateriaalia haluamallaan tavalla Journalistin ohjeiden mukaan. Tässä tapauksessa ei löytynyt kirjaimellista näyttöä sille, että Ilta-Sanomat olisi toiminut vastoin Journalistin ohjeita.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj.), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Pollari ja Jaakko Ujainen