4006/KL/08

Langettava

Uutinen oikeutti kantelijan omaan kannanottoon, jota toimitus kommentoi samassa yhteydessä ja väheksyen. Toimittaja toimi lisäksi omassa asiassaan.

Kantelu 20. ja 22.10.2008

Kantelun mukaan jutun kirjoittanut toimittaja on ehdolla Pyhärannan valtuustoon. Tiedot vaakunan käytöstä eivät pidä paikkaansa, ja ne olisi voinut tarkistaa ennen jutun julkaisemista. Toimittaja tuntuu käyttävän omaa asemaansa toimittajana toisten puolueiden mollaamiseen.

Kantelijan mukaan Aluesanomat julkaisi 22.10.2008 hänen vastineensa Pyhärannan sitoutumattomien sihteerinä ja sen ohessa toimituksen vastauksen, jossa muunnellun vaakunan käyttöä pidettiin edelleen epäilyttävänä toimintana. Kantelija sanoo suhtautuvansa asiaan ehkä herkkänahkaisesti, mutta olisi toivonut lehdeltä oikeudenmukaisempaa uutisointia.

Vakka-Suomen Aluesanomien vastaus 26.11.2008

Uuden Rauman ja Aluesanomien päätoimittaja Janne Rantanen vastaa, että tilanne ei ole ihanteellinen, kun toimittaja asettuu kunnallisvaaliehdokkaaksi. Todellista vaihtoehtoakaan ei ollut, koska hän on Aluesanomien ainoa toimittaja. Pyhärantalaiset tietävät toimittajan kokoomuslaiseksi. He tietävät myös sen, että hän pystyy tekemään ”objektiivisia” juttuja kaikkien puolueiden ehdokkaista.

Päätoimittaja sanoo lehden julkaisseen kantelijan vastineen, jossa hän muun muassa kirjoitti, että ”asia herättää monia kysymyksiä, joihin ehkä joskus saamme vastauksen”. Toimittaja siis vastasi, kun kerran kysyttiin. Kysymys ei ollut virheen korjaamisesta, koska suoranaista asiavirhettä uutisessa ei ollut. Pyhärannan kunnan vaakunan, oikean tai väärän, käyttö oli sivuasia. Uutisen otsikkoasia oli laiton rahankeräys. Samasta aiheesta, mutta eri tapauksesta, uutisoi Turun Sanomat päivää aikaisemmin. Journalistin ohjeiden mukaan kannanoton yhteyteen ei tulisi liittää asiattomia lisäyksiä. Aluesanomien toimittajan kirjoittamat lisäykset olivat päätoimittajan mielestä asiallisia ja asiaankuuluvia.

Ratkaisu

Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan. (JO 4). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä (JO 23). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24).

Aluesanomien uutisessa kerrottiin, että lehti oli tehnyt poliisille tukintapyynnön Pyhärannan sitoutumattomien epäillystä laittomasta rahankeräyksestä ja että sitoutumattomien nettisivulla oli julkaistu kunnan vaakuna ilman lupaa. Sitoutumattomien edustajaa ei kuultu samanaikaisesti. Seuraavassa numerossa, joka oli viimeinen numero ennen kunnallisvaaleja, lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, jota toimittaja samassa yhteydessä kommentoi. Hän oli kokoomuksen ehdokkaana saman kunnan valtuustoon.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelijan edustama poliittinen ryhmä joutui aivan kunnallisvaalien alla erittäin kielteiseen julkisuuteen. Uutisessa ei ollut kyse normaalista poliittisesta tai yhteiskunnallisesta arvioinnista, vaan epäillystä lain rikkomisesta. Koska ryhmää ei kuultu samanaikaisesti, sille syntyi oikeus omaan kannanottoon. Lehti julkaisikin kannanoton heti seuraavassa numerossaan, mutta lisäsi siihen toimittajan kommentin. Menettelyä ei voi neuvoston mielestä pitää asianmukaisena, koska kannanottoa kommentoiva teksti oli tyyliltään vähättelevä. Lisäksi toimittajan asema kilpailevan ryhmän kunnallisvaaliehdokkaana on omiaan heikentämään tiedotusvälineen ja journalismin uskottavuutta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Vakka-Suomen Aluesanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.