3727/SL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi jutun ”Vessahuumoria presidentin edessä” kantelijan syntymäpäiväjuhlilta. Juttu perustui illan esiintyjän haastatteluun. Juttuun liittyi manipuloitu kuva, jossa olivat syntymäpäiväsankari, presidentti ja illan esiintyjä juhliin varatun oopperan portilla. Jutun teolle ei ollut ratkaisun mukaan estettä eikä siihen tarvinnut syntymäpäiväsankarin lupaa. Lisäksi lehti julkaisi kantelijan vastineen. Vapauttava.

Iltalehti julkaisi 16.1.2007 jutun ”Vessahuumoria presidentin edessä” kantelijan syntymäpäiväjuhlilta. Juttuun liittyi kuva, jossa olivat syntymäpäiväsankari, presidentti ja illan esiintyjä oopperan portilla. Lehti julkaisi kantelijan vastineen 20.1.2007.

Kantelu 25.1.2007

Kantelun mukaan jutussa on seuraavanlaisia vääriä väitteitä, joita ei ole tarkistettu juhlien järjestäjältä: Kummeli-ryhmä strippasi arvovieraille; esitys hämmensi osaa vieraista, oli jotenkin mauton ja herätti negatiivisia tunteita yleisössä, joka paheksui esityksen sisältöä. Kantelun mukaan kukaan ei stripannut juhlissa. Yleisö nautti esityksestä sekä taputti ja nauroi sille. Artikkeli antaa ymmärtää, että kantelija olisi järjestänyt arvovierailleen mautonta ja alatyylistä ohjelmaa. Kyse on erittäin kielteisestä julkisuudesta, joten kantelijalle olisi tullut varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo kyseisessä artikkelissa. Tällaista tilaisuutta ei hänelle tarjottu.

Juhla oli yksityinen ja suljettu tilaisuus, jota ei pidetty julkisella paikalla, eikä sitä olisi ollut lupa selostaa ilman asianosaisten suostumusta. Kantelijalta ei ole kysytty suostumusta artikkelin julkaisemiselle. Yksityisissä tiloissa tapahtunut vapaa-ajanvietto ja syntymäpäiväjuhla kuuluvat kantelijan yksityiselämään.

Artikkelin yhteydessä olevaa kuvaa on muokattu yhdistämällä kolme henkilöä samaan kuvaan Suomen kansallisoopperan eteen ilman mainintaa kuvamanipulaatiosta. Kuvasta syntyy yleisölle vaikutelma, että henkilöt olisivat asettuneet kuvattaviksi kansallisoopperan eteen, mikä ei pidä paikkaansa. Yleisö ei ole voinut tietää, onko kantelija halunnut julkisuutta syntymäpäivilleen asettumalla kuvattavaksi oopperan eteen.

Kantelija ja kaksi muuta henkilöä ovat pyytäneet Iltalehteä julkaisemaan vastineen, joka on julkaistu 20.1.2007. Kantelija pyysi lehteä oikaisemaan artikkelissa olleet virheet, mutta lehti ei suostunut siihen.

Iltalehden vastaus 16.3.2007

Päätoimittaja Kari Kivelä kiistää lehden julkaisseen vääriä väitteitä. Juhlassa stripattiin, vaikka ei riisuuduttukaan alastomaksi. Tieto on tarkistettu. Tieto hämmennyksestä on peräisin hämmentyneiltä vierailta itseltään. Lehdellä ei ole velvollisuutta tarkistaa tietojaan juhlien järjestäjältä, vaan ne on tarkistettu vierailta ja esiintyjältä itseltään.

Iltalehti on julkaissut kantelijan ja kahden muun henkilön allekirjoittaman vastineen. Kantelija pyysi lehteä julkaisemaan vastineen oikaisuna. Todettuaan sen kelpaamattomaksi sellaisenaan oikaisuna, kantelija pyysi asiamiehensä välityksellä oikaisemaan vain strippausväitteen. Lehti ei katsonut oikaisua aiheelliseksi, koska juhlissa oli stripattu. Lehden artikkeli käsitteli oopperassa järjestettyä juhlatilaisuutta, jonka isäntä on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Iso osa vieraista kuuluu talouselämän ja politiikan johtohahmoihin. Esiintyjänä oli yksi Suomen suosituimmista ryhmistä. Estettä artikkelin julkaisemiseen ei ollut.

Artikkelin kuvitus on tavallinen usean kuvan kooste, jonka tarkoitus ei ole saada lukijaa luulemaan, että kuvan henkilöt olisivat asettuneet yhdessä kuvattaviksi. Kuvakoosteesta huomaa selvästi, että kyse ei ole autenttisesta kuvasta.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti. (JO 11). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Iltalehti julkaisi jutun kantelijan 60-vuotisjuhlista, jotka pidettiin Kansallisoopperassa. Jutussa haastateltiin juhlissa esiintynyttä taiteilijaa, joka vastasi kysymyksiin ohjelman aiheuttamasta hämmennyksestä juhlaväen keskuudessa. Kuvassa kantelija, taiteilija ja presidentti olivat oopperan portilla. Lehti julkaisi jutun jälkeen kantelijan, oopperan pääjohtajan ja esiintyjien edustajan allekirjoittaman vastineen.

Iltalehden juttu perustui juhliin osallistuneiden tietoihin ja haastatteluihin. Julkisen sanan neuvoston mielestä siinä ei tule esiin sellaisia erityisen arkaluontoisia seikkoja, joiden kertominen edellyttäisi asianosaisen suostumusta. Lehti myönsi kantelijalle oikeuden omaan kannanottoon, jossa olisi ollut luontevaa korjata myös mahdolliset virheet ja väärinkäsitykset. Neuvosto korostaa, että kuvamanipulaatiota käytettäessä lukijaa ei saa johtaa harhaan. Tässä tapauksessa kuvan luonne on riittävän selvä. Manipuloinnin mainitseminen kuvan yhteydessä poistaisi kaikki väärinkäsityksen mahdollisuudet.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.