Ohjeiden uudistus käynnissä

Ohjeiden uudistus käynnissä

JSN:n kannatusyhdistyksen asettama työryhmä miettii Journalistin ohjeiden uudistamista.

Tavoitteena on täsmentää nykyistä oikaisukäytäntöä ja saattaa se ajan tasalle. Työryhmä pohtii myös, onko vapauttavan ja langettavan päätöksen oheen syytä lisätä uusia päätöskategorioita. Työryhmä on kokoontunut kevään aikana kaksi kertaa ja pyrkii ratkaisuun ennen kesälomaa. Jos tämä ei onnistu, työtä jatketaan syksyllä. Tavoitteena on saada uudistusesitys JSN:n kannatusyhdistyksen syyskokoukseen.

Työryhmään kuuluvat Ollijuhani Auvinen (MTV3), Johanna Halkola (Radiomedia), Arto Henriksson (Paikallislehtien liitto), Mikko Hoikka (Aikakausmedia), Jouko Jokinen (Sanomalehtien liitto), Kirsi-Marja Okkonen (Yle),  Aapo Parviainen (RTTL) ja Kari Pyrhönen (Journalistiliitto).

Kirjoittaja