Neuvoston kokoukset syksyllä 2015

Neuvoston kokoukset syksyllä 2015

Neuvosto kokoontuu syyskaudella 2015 19.8., 23.9., 21.10., 18.11. ja 16.12. 

Neuvoston päätökset julkaistaan kokouksen jälkeisenä päivänä. 

Kokousten välillä neuvoston puheenjohtaja voi tehdä itsenäisiä päätöksiä kanteluista, joilla ei ole neuvoston linjausten kannalta periaatteellista merkitystä ja joiden ratkaisu on selkeästi vapauttava.